Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Huyện Thuận Bắc triển khai nhiều biện pháp đảm bảo bầu cử an toàn 
20/05/2021 
 

Trong điều kiện vừa đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều ngày qua, huyện Thuận Bắc đã gấp rút triển khai tích cực các phương án, kịch bản, tuyên truyền đảm bảo an toàn đối với các thành viên phục vụ công tác bầu cử và cử tri tại các điểm bỏ phiếu.

     Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày toàn dân đi bầu cử chọn ra những người xứng đáng vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, chính thức diễn ra vào ngày 23-5-2021. Để đảm bảo an toàn ngày bầu cử diễn ra an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19, huyện Thuận Bắc đã triển khai các phương án đảm bảo an toàn về phòng chống dịch Covid-19; Yêu cầu các xã phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam, tham gia bỏ phiếu, thực hiện tốt thông điệp 5k (Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế), khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình trước dịch bệnh, đeo khẩu trang sát khuẩn khi đến các điểm bỏ phiếu. Để đảm bảo đủ lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu. Hiện nay, huyện Thuận Bắc đã huy động toàn bộ nhân viên y tế học đường của các trường học trên địa bàn tham gia các Tổ phục vụ công tác bầu cử. Chuẩn bị đầy đủ vật tư; máy đo thân nhiệt, cồn sát khuẩn, khẩu trang y tế… tại mỗi điểm bầu cử, đảm bảo nhân lực sẳn sàn tiếp nhận điều trị, cấp cứu trong mọi tình huống.

     Với tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ và Nhân dân, tin rằng cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân bảo đảm thành công tốt đẹp.

Lê Nguyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử