Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Hội nông dân huyện Thuận Bắc mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở 
12/04/2019 
 
     Sáng ngày 09/4/2019, Hội Nông dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 40 cán bộ hội Nông dân cơ sở trong huyện.

       Trong thời gian 4 ngày từ ngày 09/4 đến ngày 12/4/2019 các học viên được nghiên cứu, học tập 05 chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tổ chức Hội Nông dân ở Việt Nam; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội và giới thiệu một số mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân huyện. Qua đó, nhằm giúp cho cán bộ hội cơ sở trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng nghiệp vụ và cập nhật những vấn đề mới để vận dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội và an ninh - quốc phòng tại địa phương./.

Quốc Tuy 
Tin đã đưa
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(24/02)
(24/02)
(02/02)
(28/01)
(28/01)
(26/01)
(25/01)

TDOffice - Văn phòng điện tử