Giáo dục
Giáo dục
Hội nghị Đánh giá kết quả công tác vận động học sinh ra lớp; duy trì sĩ số học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2017-2018 
13/10/2017 
 

    Sáng ngày 06/10/2017, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác vận động học sinh ra lớp; duy trì sĩ số học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, năm học 2017-2018

    Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Lãnh đạo các Ban, Hội đoàn thể, Trung tâm GDNN-GDTX, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể 6 xã; Cán bộ quản lý và Giáo viên cốt cán của 23 trường học trên địa bàn huyện. Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – UVTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.

     Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, huy động học sinh ra lớp đầu năm học 2017-2018. Cụ thể từ đầu năm đến trên địa bàn huyện đã huy động 8.194 em, đạt tỷ lệ 98,9%. Tại Hội nghị, cũng đã bàn và đưa ra nhiều giải pháp để duy trì sĩ số học sinh, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng xã hội học tập. Hội nghị cũng đã xác định "Nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ chính trị quan trọng", lộ trình thực hiện phải đảm bảo triển khai đồng bộ các biện pháp giữa phát triển kinh tế, gắn với thực hiện đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính chiến lược lâu dài và sự chung tay của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân.

Thu hương (Phòng GDĐT huyện) 
Tin đã đưa
(09/08)
(08/08)
(07/08)
(07/08)
(03/08)
(14/07)
(09/07)
(17/06)
(09/06)
(05/06)

TDOffice - Văn phòng điện tử