Kinh tế
Kinh tế
Hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác xây dựng công trình Nước sạch và vệ sinh được nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi 
26/10/2021 
 

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 62/2004/QÐ-TTg ngày 16-4-2004 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng thực hiện chiến lược Quốc gia về cấp Nước sạch và Vệ sinh môi trường (NS&VSMT) nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các tổ chức Hội nhận ủy thác các cấp triển khai tốt chính sách này đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. 

Sau hơn 17 năm tổ chức triển khai, thực hiện chương trình cho vay NS&VSMT đã có hàng nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn. Đến ngày 20/10/2021, còn 2.180 hộ gia đình trên địa bàn huyện còn dư nợ tiền vay với số tiền là 27.963 triệu đồng, bình quân mỗi hộ được vay trên 12 triệu đồng. Từ khi triển khai cho vay đến nay đã có trên 9.000 số công trình nhà vệ sinh và công trình sạch của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được xây dựng, cải tạo mới và đưa vào sử dụng, giúp nhiều hộ gia đình, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ thuộc khó khăn nông thôn trên địa bàn huyện được hỗ trợ vay vốn để lắp đặt công trình nước sạch và xây nhà vệ sinh, qua đó góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh, cải thiện điều kiện sống, nâng cao sức khỏe và môi trường ở nông thôn. Chương trình cho vay NS&VSMT đóng góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã./.

Nguyễn Ngọc Ba 
Tin đã đưa
(19/11)
(15/11)
(12/11)
(10/11)
(02/11)
(01/11)
(22/10)
(22/10)
(15/10)
(05/10)

TDOffice - Văn phòng điện tử