Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
HUYỆN ỦY THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI NĂM 2021 
14/10/2021 
 

Sáng ngày 13/9/2021. Tại hội trường Huyện ủy, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện năm 2021 được tổ chức với dự tham gia của 20 thí sinh đến từ các đảng bộ, chi bộ trên toàn huyện. Tham dự có đồng chí Vũ Thị Thùy Trang – PBT huyện ủy, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đồng chí Phạm Trọng Hùng – PBT, Chủ tịch UBND huyện.     Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/HU, ngày 4/3/2021 của Ban Thường vụ huyện ủy về tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện về những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời tạo chuyển biến và đổi mới yêu cầu trong tình hình mới; đưa hoạt động báo cáo viên ngày càng đi vào nề nếp; tạo điều kiện cho mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng.

     Trong thời gian hai ngày, các thi sinh phải thực hiện qua 03 phần thi: Thi soạn đề cương tuyên truyền miệng; thi thuyết trình và trả lời câu hỏi. Dự kiến hội thi kết thúc vào ngày 14/10/2021.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử