Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CIVID-19 TRONG QUÁ TRÌNH BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 
13/05/2021 
 

Sáng ngày 12/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

    Căn cứ Kế hoạch số 22/KH-UBBC ngày 30/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó một số tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác y tế và chăm sóc sức khỏe Nhân dân địa phương, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng và chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch Covid-19.

    Qua nghe dự thảo báo cáo của cơ quan chuyên môn và ý kiến của các ngành tham dự tại cuộc họp. Để ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp sắp đến đảm bảo an toàn, nhất là trong thời gian mà dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đồng chí chủ trì yêu cầu các ngành, đơn vị và các địa phương cần tập trung triển khai công tác chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh để Ngày bầu cử được diễn ra thuận lợi và thành công. Để đạt được mục tiêu đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, các địa phương, đơn vị cần có phương án cụ thể, duy trì các nguồn lực đảm bảo công tác cấp cứu, khám, chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch tại các tuyến; tổ chức hướng dẫn các đơn vị, địa phương chuyên môn về phòng, chống dịch cho cán bộ, công chức, viên chức trong Ban bầu cử, Tổ bầu cử; hướng dẫn các địa phương nội dung tuyên truyền để mọi người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong tham gia bầu cử; xác định và tập trung nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ y tế tại các Tổ bầu cử và đáp ứng với các tình huống dịch bệnh, xử lý các trường hợp cấp cứu và điều trị kịp thời trong trường hợp xảy ra những tình huống chấn thương, cháy nổ, ngộ độc, thảm họa. Thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường và tổ chức phối hợp triển khai các phương án đảm bảo phát hiện, phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong thời gian diễn ra bầu cử.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử