Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 
15/09/2021 
 

Sáng ngày 15/9/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lấy ý kiến góp ý báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Đồng chí Trần Ngọc Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp.      Qua nghe báo cáo của cơ quan Thường trực về nội dung báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Theo đó, các nội dung được đưa ra lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan là kết quả thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và các nội dung của lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030.

      Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Ngọc Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các ngành có liên quan và UBND các xã tiếp tục rà soát các nội dung liên quan của từng ngành, từng địa phương khẩn trương tham gia hoàn chỉnh báo cáo tóm tắt quy hoạch sử dụng đất, báo cáo về UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên – Môi trường) để tổng hợp, trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử