Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 
04/03/2020 
 

      Sáng ngày 27/02/2020, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) huyện Thuận Bắc tổ chức tổng Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí  Lê Kim Hoàng, Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2019 Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục là đơn vị được UBND tỉnh đánh giá, xếp loại CCHC đạt loại Tốt, đứng vị trí thứ Nhất so với các huyện, thành phố (Đạt 107,50 điểm). Đạt được kết quả trên là sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện. Kết quả cụ thể như sau: Toàn huyện có 06/06 xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong năm 2019 đã tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa của huyện đã tiếp nhận và giải quyết đúng và trước hẹn 1.615 hồ sơ, cụ thể: lĩnh vực đất đai: 1282 hồ sơ; đăng ký kinh doanh 78 hồ sơ; lĩnh vực xây dựng cơ bản 53 hồ sơ; cấp phép xây dựng nhà ở 09, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật 6 hồ sơ; lĩnh vực tư pháp – hộ tịch 26 hồ sơ; lĩnh vực Lao động Người có công và bảo trợ xã hội 152 hồ sơ; lĩnh vực môi trường 05; lĩnh vực y tế 04. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh mở lớp bồi dưỡng Quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên tại huyện cho 90 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Đăng ký nhu cầu cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên: 26 trường hợp (Trong đó: cấp huyện 15 trường hợp, cấp xã 11 trường hợp). Chuyên viên chính: 06 trường hợp. Hiệu quả của việc đưa vào sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc (TD office) của cán bộ, công chức, viên chức góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao năng suất, hiệu quả trong công việc. Ngoài ra công tác trao đổi văn bản hành chính qua trang thông tin điện tử của huyện nhằm tăng cường tin học hóa trong hoạt động hành chính và tiết kiệm chi phí trong việc phát hành văn bản. Hiện nay, toàn bộ giấy mời họp, tài liệu họp và lịch công tác của Ủy ban nhân dân huyện đều được gửi qua hệ thống trang tin điện tử của huyện, góp phần tiết kiệm thời gian, giấy tờ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lê Kim Hoàng biểu dương và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là các thành viên trong Ban chỉ đạo CCHC huyện đã quyết liệt và nỗ lực triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC năm 2019. Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, triển khai và thực hiện hiệu quả.

Với phương châm hành động năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị“Tiếp tục cải cách kỷ cương, lề lối làm việc và các thủ tục hành chính gọn, nhẹ” đồng thời  rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính đạt được trên 30%; Trong cải cách hành chính phải hướng đến sự hài lòng của người dân đồng thời gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức tổng kết các mô hình mới, cách làm hay trong năm 2020 để kịp thời nhân rộng; chấp hành nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính.


                         Khen thưởng tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC năm 2019

Tại Hội nghị, UBND huyện đã khen thưởng cho 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện.

Duy Khoa 
TDOffice - Văn phòng điện tử