Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
HUYỆN THUẬN BẮC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG HẠN NĂM 2020 
18/03/2020 
 

Chiều ngày 12 tháng 3 năm 2020, Huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp để tiếp tục triển khai công tác chống hạn trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Kim Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp. 

Trước tình hình hạn hán và thiếu nước có khả năng kéo dài trên diện rộng và có nguy cơ ảnh hưởng đến các mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của huyện; đồng thời tình hình hạn hán diễn ra trong thời gian toàn huyện cùng với cả nước đang triển khai các giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID 19.  Với mục tiêu “Không để thiếu nước sinh hoạt; không để thiếu đói; không để phát sinh dịch bệnh; tập trung quyết liệt chuyển đổi cây trồng tiết kiệm nước, bảo vệ đàn gia súc”; Đồng chí  Chủ tịch UBND huyện yêu cầu từng thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) chống hạn của huyện, các cơ quan, ban ngành liên quan phải tuân thủ theo Quy chế làm việc của BCĐ, thường xuyên bám sát địa bàn đã được phân công để theo dõi tình hình và kịp thời thông tin tình hình ảnh hưởng của hạn theo cơ chế đã quy định để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các thành viên BCĐ, UBND các xã bám sát sự chỉ đạo của các cấp về công tác chống hạn để triển khai kịp thời và phù hợp với từng ngành, từng địa phương.  Phát huy cơ chế chủ động, tự chủ theo từng cấp, từng ngành và phát huy cả hệ thống cùng tham gia trong công tác chống hạn. Đồng  thời, đồng chí Chủ trì cũng đã yêu cầu UBND các xã cần rà soát và có phương án cụ thể để tập trung xử lý tình hình thiếu nước sản xuất ở một số vùng, diện tích; thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình và thực hiện đúng quy trình, thủ tục trong công tác hỗ trợ dân sinh. Các xã đề xuất việc tiến hành đào ao tạo nguồn nước ở những vị trí cần thiết, cấp bách để phục vụ sản xuất, chăn nuôi.

Để thực hiện tốt các phương án chống hạn theo kế hoạch đã đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kêu gọi và yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương phát huy tinh thần đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cùng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. 

tin (Ngọc Ngân) - ảnh (Mỹ Huế) 
TDOffice - Văn phòng điện tử