Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
HUYỆN THUẬN BẮC HỌP TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỐNG HẠN 
19/02/2020 
 

Chiều ngày 18 tháng 2 năm 2020, Huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp để triển khai công tác chống hạn trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Kim Hoàng - Chủ tịch UBND huyện, chủ trì cuộc họp. 

Qua nghe báo cáo sơ bộ về tình hình nắng hạn trên địa bàn huyện của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương và các ngành liên quan.

Kết luận cuộc họp,  Đồng chí  Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: các ngành, các địa phương cần xác định nhiệm vụ chống hạn là nhiệm vụ hang đầu và là nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Do vậy, UBND các xã, các ngành rà soát lại các nhiệm vụ theo phương án, kế hoạch chống hạn theo đúng tinh thần Chỉ thị của UBND tỉnh, của huyện ủy về nhiệm vụ chống hạn trong thời gian đến cho phù hợp với nhiệm vụ của từng ngành và phù hợp với điều kiện, tình hình của từng địa phương. Từ huyện đến xã phải thành lập ngay Ban chỉ đạo công tác chống hạn, có phân công cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên Ban chỉ đạo, trong đó ưu tiên nhiệm vụ phụ trách địa bàn xã, thôn để kịp thời nắm bắt tình hình và báo cáo để xử lý những nhiệm vụ phát sinh. Các ngành liên quan, UBND các xã xây dựng phương án điều tiết nước cho các mục tiêu ưu tiên và các nhiệm vụ cấp bách của từng địa phương; rà soát lại hệ thống giếng trên địa bàn và xác định mục tiêu sử dụng nước cho phù hợp, nhất là những nhiệm vụ cần thiết; có kế hoạch đào tạo để tìm nguồn nước phục vụ chăn nuôi và sản xuất; rà soát, khảo sát thực tế đàn gia súc để có kế hoạch tiêm phòng, nhất là trong điều kiện hạn hán dễ xảy ra dịch bệnh. Ngành kiểm lâm cần rà soát, hoàn chỉnh phương án phòng chống cháy rừng để kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra./.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử