Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
HUYỆN THUẬN BẮC HOÀN THÀNH VIỆC BÀN GIAO PHIẾU BẦU CỬ VỀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG HUYỆN 
13/05/2021 
 

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ huyện Thuận Bắc - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện. Sau khi tiếp nhận phiếu bầu cử từ tỉnh về, đến 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021 huyện Thuận Bắc đã hoàn thành việc bàn giao phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 về cho các xã. Trong đó, xã Bắc Phong 16.454 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Bắc Sơn: 18.807 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Lợi Hải: 28.108 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Công Hải: 16.951 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Phước Chiến: 10.228 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Phước Kháng: 5.613 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

Huỳnh Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử