Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
HỘI PHỤ NỮ THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015-2020. 
09/07/2020 
 
      Sáng ngày 8/7, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước 05 năm, giai đoạn 2015-2020.

      Trong 05 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã được các cấp Hội Phụ nữ huyện Thuận Bắc tổ chức phát động sâu rộng và xuyên suốt, thu hút đông đảo phụ nữ địa phương tích cực hưởng ứng. Thông qua các phong trào cụ thể, thiết thực như: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “ Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “ Phong trào Ninh Thuận hội nhập và phát triển”; “ Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”; … đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội tại địa phương. Phát huy tích cực truyền thống yêu nước và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ “ tự tin - tự trọng- trung hậu- đảm đang”, thi đua phát triển kinh tế gia đình, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm,  đóng góp vật chất, tinh thần cho xã hội. Góp phần, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng tại địa phương. Trong  05 năm qua, toàn huyện hội đã có 6.129 phụ nữ được công nhận đạt 8 tiêu chí về “ 5 không- 3 sạch” ; 70 tập thể và 194 cá nhân được Hội liên hiệp phụ nữ và cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng thành tích xuất qua các phong trào tại địa địa phương.

Quốc Tuy  
TDOffice - Văn phòng điện tử