Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CƯ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THUẬN BẮC NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ LỢI HẢI 
13/05/2021 
 

Sáng ngày 12/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 và đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc, đơn vị bầu cử số 3, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

    Tại hội nghị, cử tri địa phương đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm: bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Vũ Ngọc Đương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc; bà Pinăng Thị Hốn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bà Lê Thị Đào - Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận và bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc; cùng với các vị ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử trên địa bàn xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

    Trong chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 và đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc, ứng cử tại địa bàn, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thể hiện tinh thần cầu thị, quyết tâm cao với mong muốn được đem trí lực của mình, để phục vụ cho Nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng tại địa phương. Mục tiêu đặc ra và những hoạch định trong chương trình hành động của các ứng cử viên đều sát với tình hình thực tế địa phương, như: phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy nhanh xúc tiến và đi vào hoạt động các dự án đầu tư, gắn với đào tạo nghề để giải quyết việc làm cho lao động địa phương; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước theo hướng phục vụ Nhân dân và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân... cử tri xã Lợi Hải bày tỏ sự đồng thuận cao với  trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ phát huy cao độ vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thực hiện các nội dung theo chương trình hành động của mình. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- chính trị- xã hội và an ninh- quốc phòng tại địa phương.

Quốc Tuy 
TDOffice - Văn phòng điện tử