Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CƯ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THUẬN BẮC NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ BẮC SƠN, HUYỆN THUẬN BẮC 
14/05/2021 
 

Sáng ngày 14/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

    Tại hội nghị, cử tri địa phương đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của 5 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, gồm: bà Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh Ủy; ông Vũ Ngọc Đương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc; bà Pinăng Thị Hốn - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; bà Lê Thị Đào - Giáo viên Trường THPT Phan Bội Châu, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận và bà Nguyễn Thị Thanh Nhân - Chuyên viên phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc; cùng với các vị ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2021-2026, ứng cử trên địa bàn xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc. Cử tri xã Bắc Sơn đã bày tỏ sự tin tưởng và đồng thuận cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và huyện Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021-2026; đã thể hiện tinh thần cầu thị,  quyết tâm chính trị cao với mong muốn được đem trí lực của mình, để phục vụ cho nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng của xã nhà, với những hoạch định sát với tình hình địa phương. Cử tri  địa phương mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử  sẽ phát huy cao độ vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, thực hiện các nội dung theo chương trình hành động của mình. Mổi đại biểu HĐND sẽ là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và hành động cách mạng để cùng đồng hành với cán bộ, nhân dân thực hiện thăng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng tại địa phương.

Quốc Tuy 
TDOffice - Văn phòng điện tử