Kinh tế
Kinh tế
HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ BẮC SƠN TÍCH CỰC TRIỂN KHAI NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CSXH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “CỰU CHIẾN BINH GIÚP NHAU GIẢM NGHÈO, LÀM KINH TẾ GIỎI” 
08/01/2020 
 

     Nói đến xã Bắc Sơn, ai cũng biết nơi đây là một xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Thuận Bắc, với ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, trồng trọt và chăn nuôi. Với thời tiết khí hậu không thuận lợi, nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt còn thiếu, nhất vào những tháng mùa khô nên người dân gập rất nhiều khó khăn trong sản xuất và chăn nuôi của người dân nói chung và của hội viên Hội Cựu chiến binh nói riêng


                                 Mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả của hội viên tại thôn Xóm Bằng


     Trong những năm qua Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn, đặc biệt là vai trò chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Tâm – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã luôn làm tốt công tác tham mưu cho Hội cấp trên, Đảng ủy và chính quyền địa phương trong việc tổ chức, tham gia tập huấn để áp dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khuyến nông và khuyến lâm. Phối hợp nhịp nhàng với cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn của NHCSXH huyện và sự quan tâm của Ban giảm nghèo xã đã tạo điều kiện cho người dân và hội viên Hội Cựu chiến binh được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách kịp thời để vay vốn đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, làm ăn hiệu quả nâng cao mức sống, thoát nghèo bền vững. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách của Đảng và Nhà nước, người dân và hội viên Hội Cựu chiến binh nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn cho vay của NHCSXH huyện ủy thác thông qua Hội Hựu chiến binh xã.

     Đến ngày 30/12/2019 nguồn vốn tín dụng chính sách ủy thác qua Hội Cựu chiến binh xã có dư nợ là 15.647 triệu đồng/368 hộ vay; nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay ủy thác qua Hội Cựu chiến binh luôn được người dân và hội viên Hội Cựu chiến binh sử dụng đúng mục đích và phát huy tốt hiệu quả của nguồn vốn. Từ đó, dư nợ ủy thác của Hội Cựu chiến binh nhiều năm nay luôn đạt 100% dư nợ trong hạn.

     Có thể kể đến các gương mặt điển hình trong công tác giúp đỡ nhau giảm nghèo, làm kinh tế có hiệu quả tại địa phương như: hội viên Hội Cựu chiến binh Nguyễn Văn Huế, Mang Giang, Phạm như Thông và Phạm Văn Thành là những hội viên đã được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội, gương mẫu trong việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao theo chủ trương, định hướng phát triển kinh tế của địa phương.

     Có thể nói, với tinh thần nghị lực vượt khó, tự lực, tự cường không chịu đầu hàng với khó khăn gian khổ trong thời bình; từ đó hội viên Hội Cựu chiến binh đã mạnh dạn tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách cho vay của NHCSXH để đầu tư vào sản xuất và chăn nuôi, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bắc Sơn đã phát huy được mọi tiền năng và tạo điều kiện giúp đỡ cho hội viên nghèo phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, nhất là các gia đình hộ nghèo và đối tượng chính sách. Từ đó, đã xóa được 04 hộ nghèo và 05 hộ cận nghèo là hội viên; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương./.

Văn Trứ - NHCS huyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử