Giấy mời họp TB
GIẤY MỜI 37/GM-BQL NGÀY 13/2/2020 ( chiều thứ 6)  (13/02/2020)
UBND HUYỆN HỌP NGHE BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN
Kèm file
GIẤY MỜI 35/GM-UBND NGÀY 11/2/2020 ( chiều thứ 4)  (11/02/2020)
UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN CHUẨN BỊ CHO ĐẠI HỘI ĐẢNG
Kèm file
GIẤY MỜI 36/GM-UBND NGÀY 11/2/2019 ( thứ 5 và 6)  (11/02/2020)
ĐOÀN THANH TRA TỈNH LÀM VIỆC VỚI HUYỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 32/GM-UBND NGÀY 10/2/2020 ( sáng thứ 3)  (10/02/2020)
HỌP THƯỜNG KỲ KTXH THÁNG 1
Kèm file
GIẤY MỜI 33/GM-UBND NGÀY 10/2/2010 ( chiều thứ 5)  (10/02/2020)
UBND HUYỆN HOP CHẤN CHỈNH TÌNH TRẠNG LANG THANG, ĂN XIN
Kèm file
GIẤY MỜI 34/GM-UBND NGÀY 10/2/2010 ( chiều thứ 3)  (10/02/2020)
HỌP BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Kèm file
GIẤY MỜI 31/GM-UBND NGÀY 6/2/2019 ( sáng thứ 3)  (06/02/2020)
LỄ GIAO NHẬN QUÂN 2020
Kèm file
thông báo 35/TB-UBND ngày 6/2/2020 ( 8h sáng thứ 6)  (06/02/2020)
ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN
Kèm file
Thông báo 31/TB-VPUB ngày 5/2/2020 ( KHẨN)  (05/02/2020)
THÔNG BÁO HOÃN TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG " TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC"
Kèm file
GIẤY MỜI 29/GM-UBND NGÀY 4/2/2020 ( chiều thứ 5)  (05/02/2020)
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP TRỰC TUYẾN THƯỜNG KỲ THÁNG 1
Kèm file
GIẤY MỜI 29/GM-UBND NGÀY 4/02/2019  (06/02/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ HUYỆN
Kèm file
GIẤY MỜI 26/GM-UBND NGÀY 3/2/2020 ( chiều thứ 2 - HỎA TỐC)  (03/02/2020)
HỌP VỀ VIỆC KIỂM TRA CÔNG TÁC ỨNG PHÓ HẠN
Kèm file
GIẤY MỜI 27/GM-UBND NGÀY 3/2/2019 ( sáng thứ 3)  (03/02/2020)
HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH HÔ HẤP
Kèm file
GIẤY MỜI 28/GM-UBND NGÀY 3/2/2020 ( chiều thứ 4)  (03/02/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN THƯỜNG KỲ THÁNG 1/2020
Kèm file
GIẤY MỜI 27/GM-UBND NGÀY 3/2/2020 ( sáng thứ 3)  (03/02/2020)
HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐƯỜNG HÔ HẤP
Kèm file
GIẤY MỜI 24/GM-UBND NGÀY 31/1/2020 (sáng thứ sáu)  (31/01/2020)
UBND huyện tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2020
đính kèm
GIẤY MỜI 25/GM-UBND NGÀY 31/1/2019 ( chiều thứ 3)  (03/02/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ 2 CẤP
Kèm file
CHÀO CỜ SÁNG THỨ 2 ĐẦU TUẦN CỦA THÁNG 2/2020 ( Ngày 3/2)  (20/01/2020)
CHÀO CỜ SÁNG THỨ 2 ĐẦU TUẦN CỦA THÁNG 2/2020
Kèm file
GIẤY MỜI 22/GM-BQL NGÀY 20/1/2020 ( chiều thứ 4)  (20/01/2020)
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỌP MẶT CHÚC TẾT
Kèm file
GIẤY MỜI 23/GM-UBND NGÀY 20/1/2020 ( mùng 4 Tết)  (20/01/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN NGHE BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020
Kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử