Thông báo - Giấy mời TB
GIẤY MỜI 329/GM-UBND NGÀY 24/11/2020 ( chiều thứ 4)  (24/11/2020)
UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỀ VIỆC  QUY HOẠCH CHỈNH TRANG KDC NÔNG THÔN
GIẤY MỜI 327/GM-UBND NGÀY 23/11/2020 ( chiều thứ 3)  (23/11/2020)
HỌP NGHE BÁO CÁO VƯỚNG MẮC LÒ SẤY KÀ RÔM
kèm file
GIẤY MỜI 328/GM-UBND NGÀY 23/11/2020 ( sáng thứ 5)  (23/11/2020)
UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỀ DỰ ÁN TÁI ĐỊNH CƯ BẮC SƠN
Kèm file
GIẤY MỜI 492/GM-UBND NGÀY 23/11/2020 ( chiều thứ 3)  (23/11/2020)
UBND HUYỆN LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KIỂM TOÁN KHU VỰC VIII
kèm file
CHUYỂN THỜI GIAN CUỘC HỌP ĐỀ ÁN DU LỊCH PHước CHIẾN ( Chuyển sang chiều thứ 5  (16/11/2020)
THAY ĐỔI THỜI GIAN  HỌP LẤY Ý KIẾN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG PHƯỚC CHIẾN
Thông báo
Dự thảo Quyết định
Dự thảo Đề án
Dự  trù kinh phí
GIẤY MỜI 322/GM-UBND NGÀY 16/11/2020 ( sáng thứ 6)  (16/11/2020)
UBND HUYỆN HỌP NGHE BC DỰ ÁN HỆ THỐNG THỦY LỢI TẤN MỸ
kèm file
GIẤY MỜI 323/GM-UBND NGÀY 16/11/2020 ( Chiều thứ 3)  (16/11/2020)
HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT SÁNG KIẾN
Kèm file
GIẤY MỜI 324/GM-UBND NGÀY 16/11/2020 ( sáng thứ 3)  (16/11/2020)
HÔP LẤY Ý KIẾN THỖ  NHƯỠNG 3 TRẠM BƠM
kèm file
hoãn họp lấy ý kiến du lịch cộng đồng Phước chiến ( HỎA TỐC)  (11/11/2020)
HOÃN HỌP LẤY Ý KIẾN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG PHƯỚC CHIẾN
Kèm file
GIẤY MỜI 315/GM-UBND NGÀY 4/11/2020 ( sáng thứ 2)  (06/11/2020)
TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO
Kèm file
GIẤY MỜI 484/GM-UBND NGÀY 3/11/2019  (04/11/2020)
HOÃN HỌP THEO GIẤY MỜI 312/GM-UBND
kèm file
GIẤY MỜI 313/GM-UBND NGÀY 3/11/2019 ( chiều thứ 6)  (03/11/2020)
UBND HUYỆN HỌP GIẢI QUYẾT  VỀ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU DL BÌNH TIÊN
Kèm file
GIẤY MỜI 311/GM-UBND NGÀY 30/10/2019 ( chiều thứ 2)  (30/10/2020)
UBND HUYỆN HỌP GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VI PHẠM ĐẤT ĐẠI
Kèm file
Thông báo 467/TB-UBND ngày 27/10/2020 ( chuyển qua sáng thứ 6)  (28/10/2020)
THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 10
Kèm file
GIẤY MỜI 310/GM-UBND NGÀY 28/10/2020 ( sáng 2/11)  (28/10/2020)
LÀM VIỆC VỚI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III
Kèm file
THÔNG BÁO HOÃN THỜI GIAN CUỘC HỌP  (27/10/2020)
HOÃN THỜI GIAN CUỘC HỌP THEO GIẤY MỜI 308 VÀ 309/GM-UBND NGÀY 26/10/2020
Kèm file
CHÀO CỜ SÁNG THỨ 2 ĐẦU TUẦN CỦA THÁNG 11/2020  (27/10/2020)
CHÀO CỜ SÁNG THỨ 2 ĐẦU TUẦN CỦA THÁNG 11/2020
kèm file
GIẤY MỜI 302/GM-UBND NGÀY 26/10/2020 ( HỎA TỐC)  (26/10/2020)
HỌP TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ CƠN BÃO SỐ 9
Kèm file
GIẤY MỜI 303/GM-UBND NGÀY 26/10/2020 ( sáng thứ 4)  (26/10/2020)
UBND HUYỆN TỔ CHỨC LÀM VIỆC VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐOẠN CAM LÂM - VĨNH HẢO
Kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử