Xây dựng nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới
GIẢI NGÂN DỰ ÁN NUÔI BÒ VỖ BÉO XÃ CÔNG HẢI 
18/03/2020 
 
      Sáng ngày 12/3/2020 Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Bắc đã phối hợp với Hội nông dân xã Công Hải tổ chức giải ngân dự án nuôi bò vỗ béo tại xã Công Hải và ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò vỗ béo thôn Suối Giếng, xã Công Hải

Đ/c Nguyễn Văn Lăng, HUV- Chủ tịch HND huyện - Giám đốc Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện phát biểu tại buổi giải ngân “với sự hỗ trợ từ nguồn vốn của huyện và của gia đình, mong rằng các hộ chăn nuôi sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò vỗ béo để đem lại hiệu quả trong chăn nuôi, tham gia vào các phong trào của Hội Nông dân nhất là xây dựng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện, để giúp đỡ các hộ nông dân khác làm giàu chính đáng, thoát nghèo bền vững”.

Nhân dịp này Hội nông dân xã Công Hải đã tổ chức ra mắt Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi bò vỗ béo thôn Suối Giếng, xã Công Hải với 04 thành viên với tổng số vốn thực hiện dự án là  68.000.000 đồng từ  nguồn vốn vay của Quỹ hỗ trợ Hội nông dân huyện.

Thanh Thanh 
TDOffice - Văn phòng điện tử