Danh bạ điện thoại các cơ quan 
Danh bạ điện thoại các cơ quan 

                                 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC CƠ QUAN

 

HUYỆN ỦY

1

Vũ Ngọc Đương

TUV, Bí thư Huyện ủy

0919.856.038
0259.3552.667

2

Vũ Thị Thùy Trang
Phó Bí thư
0917.445.569

3

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

0909 979 055

4

Đậu Thị Tân

Phó Chánh văn phòng

038 261 5119

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

1

Phan Xuân Linh

Phó Chủ tịch HĐND

0914 627 706

2

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Phó Ban pháp chế

0985300845

3

Katơr Thị Biệt

Phó Ban KTXH

 

4

Taing Thị Nga

Phó Ban Dân tộc

 079 220 2296

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Phạm Trọng Hùng 

Chủ tịch UBND huyện 

 0913 953 954

2

Trần Ngọc Bình

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0913 872 802

3

Đặng Ngọc Minh Quang

UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0259 3500700

4

Lê Quân Sơn

UVTV, Chỉ huy trưởng
BCH Quân sự huyện

0259.3625.083

5

Lê Quang Dũng

UVTV, Trưởng công an huyện

0259.3625.014

6

Trần Minh Hùng

Chánh VP HĐND huyện

0376 469 131

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1

Lữ Phụng Trường

Chủ tịch

0683 625.050

2

Mai Thị Hà

Phó Chủ tịch

039 937 3911

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Duy Liêm

Chánh Văn phòng

0909 979 055

2

Đậu Thị Tân

Phó Chánh văn phòng

038 261 5119

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND

1

Trần Minh Hùng

Chánh VP HĐND huyện

       0376 469 131

2

Võ Thị Mỹ Hòa

Phó chánh VP.HĐND-UBND

   0259.3625029

CÁC BAN ĐẢNG

BAN TUYÊN  GIÁO HUYỆN ỦY

1

Ngô Thời Vụ

Trưởng ban

     0984 942 401

2

Nguyễn Duy Liên

Phó Trưởng ban

     0917.445.778

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng ban

  0984 942 401

2

Trương Văn Trí

Phó ban

  0259 3625417

BAN DÂN DÂN HUYỆN ỦY

1

Lữ Phụng Trường

Trưởng ban

  02593 625.050

2

Phạm Thị Lụm

Phó ban

0946 042 461

ỦY BAN KIỂM TRA

1
2

 Phạm Duy Khương

Phó Chủ nhiệm

 0909 957 577

TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN

1

Ngô Thời Vụ

Giám đốc

     0984 942 401

2

Phạm Xuân Tăng
Phó Giám đốc

0389.521.896

CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ KHỐI NHÀ NƯỚC

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

1

Châu Quốc Cường

Trưởng phòng

0906 653 314

2

Bùi Anh Thư

Phó Trưởng phòng

0916 366 903

 

 

 

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Trần Kim Tiên

Trưởng phòng

0968 838 009

2

Nguyễn Thế Tùng

Phó Trưởng phòng

0888 952 555

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

1

Phạm Hữu Đức

 Trưởng phòng

0683 625 028

2
3

 

 

 

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Nguyễn Châu Cảnh

Trưởng phòng

0914 014 071

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

1

Huỳnh Ngọc Ngân

Trưởng phòng

0913 696 484

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Trần Công Long

Trưởng phòng

0259.3 507634

2

Phạm Văn Luyện

Phó Trưởng phòng

0259.3 625161

3

Lê Vương

Phó Trưởng phòng

0919 697 059

PHÒNG NỘI VỤ

1

Nguyễn Xuân Hoàng

Trưởng phòng

    0984 942 401

2

Huỳnh Thị Ngọc Dương

Phó Trưởng phòng

    0259.3625035

PHÒNG TƯ PHÁP

1

Trần Minh Trực

Trưởng phòng

038  988 5079

THANH TRA HUYỆN

1

Đỗ Nguyên Hải Đăng

Chánh Thanh tra

0906 994 479

2

Nguyễn Thị Xuân Nữ

Phó Chánh Thanh tra

0943 201 239

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1

Trần Thị Thu Hương

Trưởng phòng

0259.3500368

2

Mai Thị Hồng Hoa

Phó Trưởng phòng

0914 879 469

 

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC UBND HUYỆN

 

BAN QUẢN LÝ ĐỀ AN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1

Trần Xuân Tình

Giám đốc

0907 357 249

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT NINH HẢI - THUẬN BẮC

1

Nguyễn Văn Khan

Giám đốc

0259.03625 130

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1

Đỗ Thị Hoài Thiện

Giám đốc

0987 149 614

2

Tô Văn Doanh

Phó Giám đốc

0942 053 530

HỘI ĐÔNG Y

1

Lê Bình

Chủ tịch

0919 529 645

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

1

Huỳnh Thị Ngọc Châu

Chủ tịch

094 550 6845

2

Phạm Thành Văn

Phó Chủ tịch

0934 194 994

TRUNG TÂM VĂN HÓA -THỂ THAO  VÀ  ĐÀI TRUYỀN THANH HUYỆN

1

Nguyễn Nam

Giám đốc

0931 541 877

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC

THƯỜNG XUYÊN

1

Hồ Hữu Pha

Giám đốc

0918 573 024

2

Huỳnh Kim Hưng

Phó Giám đốc

085 4748 798

HỘI KHUYẾN HỌC

1

Đường Văn Tấn

Phó Chủ tịch

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN

1

Nguyễn Như Huỳnh

Chủ tịch

0961 044 843

2

Nguyễn Duy Cảnh

Phó chủ tịch

038 929 0657

HỘI NGƯỜI TÙ YÊU NƯỚC

1

Trần Văn Chiến

Chủ tịch

0989 779 614

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

1

Nguyễn Phi Lê

Trưởng ban

0944 157 376

HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG

1

Chamalea Doi

Chủ tịch

032  715 0891

2

Doãn Đình Triển

Phó chủ tịch

035 272 1509

 

CÁC ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC

 

TRUNG TÂM Y TẾ

1

Nguyễn Thành Định

Giám đốc

0919 045 546

2

Dương Tấn Khoán

Phó Giám đốc

0947 786 538

3

Lê Thành Thoại

Phó Giám đốc

0918 433 900

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN HỒ SÔNG TRÂU

1

Hoàng Long

Trưởng ban

0918 935 467

2

Tài Minh Việt

Phó ban

0913 827 427

TRẠM THỦY NÔNG

1

Dương Văn Vĩnh

Trạm Trưởng

0974 267 256

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN

1

Trần Đức Hóa

Hạt trưởng

0913 184 128

2

Đạo Văn Sanh

Hạt phó

0918 412 231

THI HÁNH ÁN

1

Huỳnh Ngọc Huệ

Chi cục trưởng

0259.3625 366

2

Lộ Phú Huynh

Chi cục phó

0259.36250366

TÒA ÁN

1

Trần Ngọc Tuấn

Chánh án

0259.3625067

2

Lâm Bách

Phó chánh án

0259.3625 425

BẢO HIỂM XÃ HỘI

1

Nguyễn Thế Thái

Giám đốc

0982 230 052

2

Huỳnh Minh Chung

Phó Giám đốc

0947 070 580

3

Trần Trung Đồng

Phó Giám đốc

0917 445 405

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1

Đỗ Viết Hưng

Giám đốc

0259.3625 328

2

Dương Công Trinh

Phó Giám đốc

0259.3625 367

TRẠM KHUYẾN NÔNG

1

Đào Công Vụ

Trưởng trạm

0913 829 792

2

Hán Văn Thiện

Phó trạm

0943 322 971

CHI CỤC THỐNG KÊ

1

Chi cục trưởng

Chi cục trưởng

0919 307 571

2

Đỗ Thị Phương Thảo

Chi cục phó

0914 530 177

 

KHỐI MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ

 

HUYỆN ĐOÀN

1

Đoàn Hữu Hoan

Bí thư

0909 607 690

 2  Phạm Cao Thuận
 Phó Bí thư
 0962.03.06.09

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

 Nguyễn Văn Lăng

Chủ tịch 

0259.3625 039 

1

Nguyễn Thị Kim Trinh

Phó Chủ tịch

0919 854 155

HỘI NÔNG DÂN

1

Nguyễn Văn Lắm

Chủ tịch

0259.3625 039

2

Nguyễn Hữu Nên

Phó Chủ tịch

0987 851 688

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

1

Nguyễn Võ Phương Dung

Chủ tịch

0919 170 481

2

Nguyễn Thụy Thùy Trang Phó Chủ tịch

0906 374 566

HỘI CỰU CHIẾN BINH

1

Nguyễn Thanh Hạnh

Chủ tịch

0919 619 409

2

Lê Văn Tự

Phó Chủ tịch

0918 890 105

ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ

UBND XÃ  BẮC PHONG

1

Phạm Thái Sơn

Chủ tịch

0941 344 141

2

Nguyễn Văn Tuấn Phó chủ tịch 0944342634

3

Nguyễn Văn Tiển

Phó chủ tịch

039 6969 437

UBND XÃ  BẮC SƠN

1

Tôn Long Dũng

Chủ tịch

0918 399 844

2

Châu Văn Nho

Phó chủ tịch

0395168514

UBND  XÃ LỢI HẢI

1

Võ Ngọc Phương

Chủ tịch

0988.345.617

2

Trần Thị Kim Phượng

Phó Chủ tịch

0962 355 175

3

Patâuaxá Quốc

Phó Chủ tịch

0358 562 502

UBND XÃ CÔNG HẢI

1

Nguyễn Hửu Trí

Chủ tịch

0974 707 441

2

Hồ Hoàn Kiếm

Phó Chủ tịch

0914 494 041

UBND XÃ  PHƯỚC KHÁNG

1

Chamaléa Hiêu

Chủ tịch

033 2010 176

2

Katơr Hiền Phó Chủ tịch 033  9011 657  

UBND XÃ  PHƯỚC CHIẾN

1

Chamaléa Thị Liếm

Chủ tịch

0986128265

2

Patâu a xá Ngoan

Phó chủ tịch

083 890 0106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDOffice - Văn phòng điện tử