Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận, Quy định (khóa XIII) của Đảng 
13/10/2021 
 

Ngày 09-10-2021, Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai thực hiện Kết luận và các Quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XIII) cho các đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trên toàn chi nhánh.     Với thời gian 01 ngày, các đại biểu được nghe các báo cáo viên truyền đạt 06 nhiệm vụ chủ yếu của Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị; quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng và Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về thi hành điều lệ Đảng.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Lộc - Bí thư Đảng bộ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị, tổ chức đoàn thể ngay sau Hội nghị này cần tập trung xây dựng kế hoạch hành động sát với tình hình của địa phương, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển KT-XH. Đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có lộ trình phù hợp gắn với phân công trách nhiệm cho từng cá nhân, tại đơn vị./.

Nguyễn Ngọc Ba 
TDOffice - Văn phòng điện tử