Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
Đảng bộ xã Phước Chiến tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) 
03/02/2020 
 

       Sáng ngày 03/02/2020, Đảng bộ xã Phước Chiến tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) gắn với 61 năm Quân và dân ta nổi dậy phá khu tập trung Bà Râu (07/02/1959-07/02/2020).

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Đá Mài Bắng -HUV- Bí thư Đảng ủy xã; Các đ/c là lãnh đạo HĐND, UBND xã, UBMTTQVN xã, các ban ngành đoàn thể xã; CBCC, viên chức, người hoạt động không chuyên trách của xã cùng 10 chi bộ trực thuộc cùng về dự.
     

  H/a  Đảng bộ xã Phước Chiến tổ chức họp mặt kỹ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/2020)

  Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ xã, đ/c Đá Mài Bắng đã ôn lại lịch sử vẻ vang và sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam qua 90 năm lãnh đạo trưởng thành và đổi mới đất nước. Qua đó ôn lại lịch sử truyền thống ra đời của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận; Đảng bộ xã nhà trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Qua đó đã nêu bật những thành tựu nổi bật đạt được trong lĩnh vực phát triển Kinh tế-Văn hóa -Xã hội- Quốc phòng- An ninh của huyện nói chung và xã Phước Chiến nói riêng; đặc biệt là đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với công tác xây dựng chi bộ, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và phát triển đảng viên trong tình hình mới tiến tới đại hội Đảng các cấp. Tiếp đó đồng chí Chamaléa Thơm - Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ phát biểu cảm tưởng làm rõ thêm một số nét về sự lãnh đạo của Đảng ta trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm và tiến lên xây dựng đất nước, xây dựng và phát triển chi bộ Đảng trong vùng đồng bào DTTS địa phương đến nay.

Tiếp theo đó các ngành chức năng đã phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong năm 2020 và những năm tiếp theo góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ xã đề ra./.

Katơr Vân 
TDOffice - Văn phòng điện tử