Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
ĐỒNG CHÍ CHAMALÉA THỊ THỦY- ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ Ở HUYỆN THUẬN BẮC 
19/05/2021 
 

Sáng ngày 19/5/2021, đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy và đồng chí Vũ Ngọc Đương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc cùng với đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Thuận Bắc đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 02 xã Phước Chiến và Công Hải, huyện Thuận Bắc.

Đoàn kiểm tra đã đi giám sát thực tế tại các điểm bầu cử trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Huyện ủy Thuận Bắc đã ghi nhận và biểu dương sự nổ lực thực hiện các khâu trong công tác chuẩn bị để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp ở 02 xã Phước Chiến và Công Hải đến thời điểm hiện nay. Đồng thời, lưu ý và hướng dẫn thêm cho các thành viên tổ bầu cử và ban bầu cử 02 xã Phước Chiến và Công Hải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện sâu, kỹ những phần việc quan trọng tại các điểm bầu cử như: công tác vệ sinh dịch tể y tế; công tác trang trí và sắp xếp các vị trí chức năng tại các điểm bỏ phiếu; chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực và trang thiết bị phòng chống dịch Covid 19 cũng như trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi diễn ra cuộc bầu cử; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng  của cuộc bầu cử đại biệu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp... Tạo sự đồng  thuận và thống nhất cao trong nhân dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại địa phương.

Quốc Tuy 
TDOffice - Văn phòng điện tử