Thể thao - Văn hoá - Du lịch
Thể thao - Văn hoá - Du lịch
ĐOÀN NGHỆ NHÂN MÃ LA PHƯỚC CHIẾN VỚI CÔNG TÁC BẢO TỒN PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG. 
30/06/2020 
 

       Để công tác bảo tồn di sản truyền thống nhạc cụ Mã la của đồng bào Raglai được phát huy. Ngày 25/6/2020, đoàn Nghệ nhân Mả la xã Phước Chiến phối hợp với đoàn Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Ninh Hải tổ chức truyền dạy Mã La cho hai thôn có đông đồng bào Raglai sinh sống tại thôn là Cầu Gãy và thôn Đá Hang thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

    Trong thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 24/6/2020 tại nhà Cộng đồng thôn Cầu Gãy xã Vĩnh Hải, huyện Ninh đã tiến hành truyền dạy nhạc cụ Mã la. Qua 10 ngày tập huấn đa số học viên điều thông thạo cách sử dụng Mã la trong sinh hoạt và trong lễ hội của người đồng bào Raglay.Thông qua lớp tập huấn này 02 xã (Vĩnh Hải, Ninh Hải-Phước Chiến, Thuận Bắc) đã có dịp giao lưu đội Mã La với những điệu múa của người Raglai tại khu du lịch biển đảo vịnh Vĩnh Hy với đoàn khách du lịch lữ hành đến từ TP Hồ Chí Minh. Tối cùng ngày đoàn đã phối hợp với đội văn nghệ của Trung tâm văn hóa lưu động tỉnh Ninh Thuận biểu diễn nghệ thuật trình diễn Mã La giữa hai đội phục phụ bà con Nhân nhân thôn Đá Hang, xã vĩnh Hải. Đây là tiền đề và cũng là cơ hội để công tác quảng bá hình ảnh du lịch văn hóa cộng đồng xã Phước chiến nói riêng và công tác xúc tiến du lịch văn hóa bản địa huyện Ninh Hải nói chung, thắm tình hữu nghị góp phần đưa công tác du lịch  của xã nhà ngày càng phát triển./.
Katơr Vân 
TDOffice - Văn phòng điện tử