Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ XÃ LỢI HẢI NĂM 2021 
15/09/2021 
 

Ngày 15/8/2021, xã Lợi Hải tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. Dự chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Vũ Ngọc Đương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Thị Thùy Trang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo diễn tập của huyện. Đồng chí Phạm Trọng Hùng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập huyện chủ trì khai mạc cuộc diễn tập.

 

     Theo đó, nội dung cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn.

     Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường, chuyển hoạt động của xã vào trạng thái có tình huống; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, chuyển hoạt động của xã vào tình trạng chiến tranh.

     Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; nhận mệnh lệnh, điều chỉnh, điều chỉnh bổ sung kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã; kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị của Trưởng Công an xã; kế hoạch của các ban, ngành đảm bảo chiến đấu phòng thủ. Thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ và ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ; tổ chức hiệp đồng bảo đảm chiến đấu phòng thủ.

     Giai đoạn 3: thực hành chiến đấu phòng thủ, Lực lượng Quân sự, Công an xã xử trí tình huống A2 “Lực lượng quân sự phối hợp với Công và các lực lượng khác Bảo vệ Trụ sở Đảng ủy – UBND xã”.


     Thông qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương; là cơ sở để cấp ủy, chính quyền vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và công tác tham mưu của các đoàn thể trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã trên địa bàn.

      Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn về người cũng như vũ khí trang bị. Kết thúc diễn tập Ban chỉ đạo của huyện đã đánh giá, rút kinh nghiệm cuộc diễn tập./.

Sầm văn Chuyên 
TDOffice - Văn phòng điện tử