Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện

công văn 251-CV/BTGHU ngày 4/9/2019(04/09/2019)

Tuyên truyền hưởng ứng tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam
Kèm file

Thể lệ 01-TL/BTC ngày 14/5/2019(22/05/2019)

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

quyết định 1341-QĐ/HU ngày 22/4/2019(21/05/2019)

Quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

KH 197-/KH/HU ngày 22/4/2019(21/05/2019)

Kế hoạch Tổ chức tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ huyện Thuận Bắc
Đính kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử