Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo
kết luận 295/KL-UBND ngày 25/6/2020  (03/08/2020)
KẾT LUẬN THANH TRA TẠI PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG
kèm file
kết luận 283/KL-UBND ngày 16/6/2020  (03/08/2020)
KẾT LUẬN THANH TRA TT Y TẾ HUYỆN
Kèm file
các quyết định giải quyết khiếu nại  (15/07/2020)
các quyết định giải quyết khiếu nại
kèm file
kết luận 435/KL-UBND ngày 5/11/2018  (15/07/2020)
Kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2015, 2016, 2017 tại UBND xã Lợi Hải
Đính kèm file
kết luận 1505/KL-UBND ngày 1/6/2018  (15/07/2020)
Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2015 -2017 tại TTVH,TT huyện
Đính kèm file
Quyết định 1220/QĐ-UBND ngày 30/11/2017  (15/07/2020)
Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2018
Đính kèm file
kết luận 381/KL-UBND ngày 1/10/2018  (15/07/2020)
Kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng tài chính ngân sách cơ quan và phân bổ ngân sách cho các trường học thuộc phạm vi quản lý năm 2015, 2016, 2017 tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.
Đính kèm file
kết luận 469/KL-UBND ngày 16/11/2018  (15/07/2020)
kết luận thanh tra về cơ chế thu, quản lý học phí, sử dụng các nguồn chi và việc thực hiện chính sách hổ trợ giáo dục năm 2015, 2016, 2017 tại Trường Tiểu học Xóm Bằng.
Đính kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử