Công khai ngân sách

quyết định 1481/QĐ-UBND ngày 13/10/2020(19/10/2020)

CÔNG BỐ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 3.2020
Kèm file

quyết định 1836/QĐ-UBND ngày 15/10/2019(15/10/2019)

Quyết định công bố công khai dự toán Ngân sách Quý III năm 2019 của huyện Thuận Bắc
Kèm file

quyết định 1378/QĐ-UBND ngày 11/7/2019(11/07/2019)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán Ngân sách Quý II/2019
Kèm file

quyết định 1343/QĐ-UBND ngày 4/7/2019(10/07/2019)

quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách 2018 của huyện Thuận Bắc
Kèm file

quyết định 775/QĐ-UBND ngày 10/4/2019(12/04/2019)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách Quý I/2019
Đính kèm file

Quyết định 138/QĐ-UBND ngày 16/1/2019(30/01/2019)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

Quyết định 1213/QĐ-UBND(02/11/2018)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CÔNG BỐ CÔNG KHAI SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2017 CỦA HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính kèm file

phụ lục

Quyết định 1082/QD-UBND ngày 11/10/2018(12/10/2018)

Quyết định về việc công bố công khai dự toàn ngân sách quý 3/2018 của huyện Thuận Bắc
Đính kèm file

quyết định 837/QĐ-UBND ngày 15/8/2018(20/08/2018)

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán Ngân sách năm 2017 của huyện Thuận Bắc.
Đính kèm file

Quyết định 749/QĐ-UBND ngày 5/7/2018(06/07/2018)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ II/2018 CỦA HUYỆN THUẬN BẮC.
Đính kèm file

Quyết định 450/QĐ-UBND ngày 13/4/2018(23/04/2018)

Quyết định về việc công bố dự toán Ngân sách Quý I/2018 của huyện Thuận Bắc
Đính kèm file
TDOffice - Văn phòng điện tử