Chuyên đề Giảm nghèo bền vững

TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG CÔNG TÁC GIẢM NGHÈO(27/07/2020)

      Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 12/6/2020 của UBND huyện Thuận Bắc về tổ chức truyền thông chính sách giảm nghèo. Sáng ngày 21/7/2020, UBND xã Bắc Phong tổ chức Hội nghị truyền thông chính sách giảm nghèo năm 2020 cho các đối tượng Hộ nghèo, Hộ cận nghèo, người dân và cộng động dân cư trên địa bàn xã

XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC TẬP HUẤN BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO CỘNG ĐỒNG CHƯƠNG TRÌNH 135, NĂM 2020(22/07/2020)

Thực hiện Quyết định số 1722/QĐ-TTG, ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sáng ngày 21/7/2020, Ban dân tộc tỉnh đã phối hợp với UBND xã Phước Chiến tổ chức mở lớp tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho 50 hộ đồng bào Dân tộc thiểu số thuộc chương trình 135 trên địa bàn xã.Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Thanh Hùng -Phó trưởng Ban dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

Trong 03 ngày các học viên sẽ được nghe báo cáo các chính sách hỗ trợ thuộc chương trình 135 của Thủ tướng Chính phủ như: chính sách của Đảng, chính sách của nhà nước trong công tác dân tộc, Một số quan điểm cơ bản về công tác dân tộc trong thời kỳ mới, Chính sách phát triển kinh tế-Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi./.

Thuận Bắc: Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020(26/02/2020)

Huyện Thuận Bắc vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020.

08 HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỚC KHÁNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ NUÔI BÒ SINH SẢN(13/02/2020)

     Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc vừa hỗ trợ cho 8 hộ nghèo trên địa bàn xã Phước Kháng thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 01 con bò cái, với tổng kinh phí 160 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế. Nhằm giúp cho người nghèo, đặc biệt người đồng bào dân tộc Raglai, có cuộc sống từng bước ổn định, giảm nghèo bền vững./.

                                                                                                                                               

Thuận Bắc: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019(27/11/2019)

           Sáng ngày 27/11/2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 60 cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện và xã năm 2019

Huyện Thuận Bắc tổ chức tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019(06/09/2019)

       Sáng 5/9/2019, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, các cơ quan đoàn thể các xã trên địa bàn huyện. Các chuyên đề tại Hội nghị do Đồng chí Đặng Thị Phấn – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh trình bày.

Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2018(13/08/2018)

Sáng nay 10/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

TDOffice - Văn phòng điện tử