Chuyên đề Giảm nghèo bền vững

08 HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHƯỚC KHÁNG ĐƯỢC HỖ TRỢ ĐỂ NUÔI BÒ SINH SẢN(13/02/2020)

     Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc vừa hỗ trợ cho 8 hộ nghèo trên địa bàn xã Phước Kháng thực hiện mô hình nuôi bò sinh sản. Mỗi hộ gia đình được hỗ trợ 01 con bò cái, với tổng kinh phí 160 triệu đồng, từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế. Nhằm giúp cho người nghèo, đặc biệt người đồng bào dân tộc Raglai, có cuộc sống từng bước ổn định, giảm nghèo bền vững./.

                                                                                                                                               

Thuận Bắc: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2019(27/11/2019)

           Sáng ngày 27/11/2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho 60 cán bộ làm công tác giảm nghèo của huyện và xã năm 2019

Huyện Thuận Bắc tổ chức tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019(06/09/2019)

       Sáng 5/9/2019, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019 cho các đối tượng là cán bộ văn hóa - xã hội, cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo, các cơ quan đoàn thể các xã trên địa bàn huyện. Các chuyên đề tại Hội nghị do Đồng chí Đặng Thị Phấn – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh trình bày.

Tập huấn công tác giảm nghèo năm 2018(13/08/2018)

Sáng nay 10/8/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc phối hợp với Sở LĐTB&XH tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo năm 2018 cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, xã trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

TDOffice - Văn phòng điện tử