Chuyên đề Giảm nghèo bền vững
Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thuận Bắc thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng tín dụng đối với cho vay hộ mới thoát nghèo.  (26/04/2021)

Thực hiện theo Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện bắt đầu từ ngày 30 tháng 3 năm. Theo quy định hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

XÃ PHƯỚC KHÁNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN VIỆC LÀM NĂM 2021  (05/04/2021)

Sáng ngày 02/4/2021, UBND xã Phước Kháng Phối hợp với Công Công ty May Cam Ranh tổ chức Hội nghị tư vấn việc làm năm 2021. Đến dự có đồng chí Trần Công Long  – Trưởng phòng LĐTBXH huyện, đ/c Huỳnh Kim Hưng - Phó GĐ GDTX huyện, đồng chí Katơr Hiền – Phó chủ tịch UBND xã cùng tham gia các ngành đoàn thể xã và hơn 50 lao động.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH NĂM 2021  (01/04/2021)

Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác để phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm…Trong năm 2021, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh căn cứ vào nhu cầu vốn vay của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, để đầu tư thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững tại địa phương; từ đó đã cân đối nguồn vốn tăng trưởng trong năm và phân bổ cho huyện với số tiền là 22,5 tỷ đồng.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH CHO MẠNG LƯỚI CƠ SỞ  (30/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-NHCS ngày 18/3/2021 của Giám đốc NHCSXH huyện Thuận Bắc về việc Tổ chức, triển khai kế hoạch đào tạo, tập huấn năm 2021 cho cán bộ ngoài ngành. Trong quý I năm 2021, NHCSXH đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách cho hệ thống mạng lưới Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn xã Bắc Phong và Phước Kháng.

GIẢI NGÂN DỰ ÁN “CHĂN NUÔI HEO ĐEN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ” XÃ LỢI HẢI  (04/03/2021)

Thực hiện kế hoạch số 09-KH/QHT ngày 02/3/2021 của Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Bắc về việc giải ngân dự án “Chăn nuôi heo đen Thuận Bắc theo chuỗi giá trị”, sáng ngày 04/3/2021 tại Hội trường UBND xã Lợi Hải, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Thuận Bắc đã phối hợp với Hội nông dân xã Lợi Hải tổ chức giải ngân dự án “Chăn nuôi heo đen Thuận Bắc theo chuỗi giá trị”.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC ĐẨY MẠNH HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM DÂN CƯ, BỔ SUNG NGUỒN VỐN CHO VAY NGƯỜI NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH KHÁC ĐẠT HIỆU QUẢ NGAY NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM 2021  (03/03/2021)


          NHCSXH Huyện Thuận Bắc là đơn vị đi đầu trong việc tạo điều kiện để người nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất với nhiều ưu đãi giúp thoát nghèo bền vững. Cùng với nghiệp vụ cho vay, việc triển khai huy động tiết kiệm dân cư, tạo nguồn lực tại chỗ của NHCSXH cũng được quan tâm tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC - 16 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN VƯỢT BẬC  (03/03/2021)

 

NHCSXH huyện Thuận Bắc 16 năm hoạt động và phát triển đã có những bước phát triển mạnh mẽ đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và phát triển kinh tế, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN ỦY THÁC QUA NHCSXH ĐỂ CHO VAY HỘ NGHÈO VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN  (24/02/2021)

Trong những năm qua, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác luôn được Lãnh đạo Huyện ủy, Hội Đồng nhân dân và UBND huyện Thuận Bắc đặc biệt quan tâm và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong mục tiêu, chiến lược định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện. Một trong những giải pháp tích cực để thực hiện được mục tiêu trên là tập trung mọi nguồn lực giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi để tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình, ổn định an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN THUẬN BẮC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỘ MỚI THOÁT NGHÈO  (24/02/2021)

Thực hiện theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo được Thủ tướng Chính phủ ban hành xét theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 3 năm 2021. Quyết định này áp dụng tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với cho vay hộ mới thoát nghèo. Theo quy định hộ gia đình đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

THÔNG BÁO VỀ CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ  (02/02/2021)

                Hiện nay Công an huyện Thuận Bắc đang thực hiện việc cấp thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử  cho công dân có hộ khẩu thường trú (HKTT) trên địa bàn huyện Thuận Bắc.

THUẬN BẮC: NĂM 2021, TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  (28/01/2021)

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại địa phương. 

PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC PHỐI HỢP VỚI ĐẢNG ỦY, UBND Xà PHƯỚC KHÁNG TẶNG QUÀ CHO GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN - XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021 TẠI Xà (29/01/2021)

Sáng ngày 27/01/2021 Công đoàn Bộ phận Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phước Kháng tặng quà cho gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn đón tết Nguyên đán - Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn xã

CÔNG AN HUYỆN THUẬN BẮC ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH VỚI TỆ NẠN CỜ BẠC  (26/01/2021)

Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Quyết tâm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

XÃ BẮC PHONG TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỖ QUỐC  (25/01/2021)

Thực hiện Công văn số 18/CV-MTTQ ngày 31/12/2020 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huyện, về việc hưởng ứng phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

HUYỆN THUẬN BẮC: TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM, TỆ NẠN XÃ HỘI, PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2020  (25/01/2021)
         Sáng ngày 22-1, huyện Thuận Bắc tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020. Đồng chí Phạm Trọng Hùng – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị.
XÃ PHƯỚC KHÁNG TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021.  (22/01/2021)
          Tối ngày 19/01/202, tại thôn Cầu Đá,  UBND xã Phước  tổ chức tuyền truyên mừng Đảng – mừng Xuân Tân Sửu năm 2021.  Tham dự gồm có đồng chí Katơr Thị Phê –Chủ tịch UBMT,  Katơr Thị Yến –Chủ tịch HPN xã  cùng tham gia gồm các ban, ngành của thôn và nhân dân trong thôn.
THUẬN BẮC: KẾT QỦA QUA 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020  (22/01/2021)

      

          Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững của Chính phủ giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm qua, UBND huyện Thuận Bắc xác định và chọn công tác giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ đột phá của huyện.Với mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ giảm nghèo là 1,5%-2%. Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong công tác chỉ đạo và được sự đồng thuận trong nhân dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đem lại kết quả đáng kể.

THUẬN BẮC: NĂM 2020, LÀM TỐT CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ AN SINH XÃ HỘI  (12/01/2021)

 

Theo báo cáo của UBND huyện Thuận Bắc. Trong năm 2020, huyện đã tập trung triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội bảo đảm đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, khiếu nại. Trong dịp tết Nguyên đán 2020, huyện đã kịp thời hỗ trợ gạo với số lượng 2.456/11.180 khẩu số lượng gạo 167.700kg. Quà chủ tịch nước, chủ tịch tỉnh cho các đối tượng có công các mạng, hộ nghèo, Bảo trợ xã hội với số tiền trên 1 tỷ đồng; đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp nhận quà của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh với số lượng 8.693 suất với tổng số tiền 2.433.700.000 đồng. Bên cạnh đó, các chính sách cho vay tín dụng được quan tâm triển khai thực hiện, đã giải ngân cho 1.821 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn, với số tiền trên 70 tỷ đồng. Ngoài ra, các chính sách như; y tế, giáo dục, giải quyết việc làm cũng đc quan tâm đúng mức. Trong năm, huyện đã cấp 29.487 lượt thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ dân sống ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm thực hiện, nhất là khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế; đã thực hiện khám, chữa bệnh cho 50.763 lượt người có thẻ bảo hiểm y tế.Các chính sách hỗ trợ về giáo dục được tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, đúng đối tượng. Đến nay đã thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ tư 3 - 5 tuổi cho 1.633 trẻ, kinh phí 1,133 tỷ đồng; thực hiện cấp bù học phí đối với học sinh nghèo ở các cấp, bậc học theo quy định cho 8.908 lượt học sinh, kinh phí hỗ trợ 1.656.997.000 đồng; hỗ trợ chi phí học tập cho 6.920 lượt học sinh, kinh phí 2.383.398.000đồng. Đã phối hợp với các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp tổ chức các hội nghị tư vấn, giới thiệu tạo việc làm, tổ chức tư vấn xuất khẩu lao động. Qua đó đã tạo việc làm mới cho 1.150 lao động trong và ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động 03 lao động (02 Nhật Bản và 01 Ảrậpxêút. Thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn với số lượng 09 lớp/282 lao động. Chủ yếu là các nghề nông nghiệp như: May công nghiệp, chăn nuôi heo, kỹ thuật nuôi gà thả vườn

 Nhìn chung, công tác xoá đói, giảm nghèo đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tích cực tham gia thực hiện. Nhân dân trong huyện đã có những chuyển biến đáng kể về nhận thức tự vươn lên thoát nghèo. Qua triển khai thực hiện các Chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, các chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện, đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 17,97%, bình quân hàng năm tỷ lệ giảm nghèo là 3,99%, đạt được mục tiêu theo Chỉ thị đề ra. Tỷ lệ giảm nghèo của huyện năm 2020 là 4,32%.

HUYỆN THUẬN BẮC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG  (12/01/2021)

   Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện, nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập huyện Thuận Bắc (01/10/2005 – 01/10/2020).

TDOffice - Văn phòng điện tử