Y tế - Đời sống
Y tế - Đời sống
Chủ động phòng chống bệnh Sốt xuất huyết trên địa bàn huyện 
12/08/2019 
 

Để chủ động phòng chống bệnh Sốt xuất huyết, không bùng phát thành dịch lớn. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị liên cung cấp thông tin giáo dục truyền thông phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, chú trọng phổ biến cho người dân các biện pháp phòng chống muỗi như vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, ngủ mùng kể cả ngày, xử lý nới có nước đọng, nước tù xung quanh nơi ở; nêu gương điển hình các hộ gia đình thực hiện tốt phong trào vệ sinh phòng bệnh trong cộng đồng.

Gửi kèm nội dung tuyên truyền.

Duy Kha 
Tin đã đưa
(11/09)
(22/05)
(16/04)
(16/04)
(14/04)
(07/04)
(31/03)
(19/03)
(18/03)
(17/03)

TDOffice - Văn phòng điện tử