Thuận Bắc: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trong năm 2021(19/04/2021)

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn, trong năm 2020, huyện Thuận Bắc bám sát định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện sát tình hình thực tế và đã có nhiều chuyển biến đáng kể.


XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA GIỚI THIỆU NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026(19/04/2021)

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQL/UBTVQH14-CP-ĐCTUBTW MTTQVN ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã Bắc Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026(16/04/2021)

Sáng ngày 16/4/2021, Hội LHPN xã Bắc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Võ Phương Dung - HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện, đồng chí Nguyễn Văn Long - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Sơn; đồng chí Tôn Long Dũng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn; tham dự còn có các đồng chí lãnh đạo HĐND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Bắc Sơn; cùng 69 đại biểu chính thức được bầu từ 04 Chi hội, đại diện cho 1.446 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN XÃ CÔNG HẢI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2021-2026(16/04/2021)

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BTV, ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thuận Bắc về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ xã tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHPN XÃ BẮC PHONG LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2021-2026(12/04/2021)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU, ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Huyện ủy Thuận Bắc về lãnh đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ xã tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kế hoạch số 45/KH-BTV, ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thuận Bắc về việc chỉ đạo Đại hội đại biểu Phụ nữ xã tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Lãnh đạo huyện ủy Thuận Bắc thăm, chúc mừng Ramưwan 2021(12/04/2021)

Nhân dịp Ramưwan năm 2021. Chiều ngày 9-4, lãnh đạo Huyện Ủy Thuận Bắc đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho các cán bộ lãnh đạo là người chăm theo đạo Hồi đang công tác tại huyện Thuận Bắc.

KHO BẠC NHÀ NƯỚC HUYỆN THUẬN BẮC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN VÀ CẢNH BÁO RỦI RO(12/04/2021)

Giao dịch điện tử Kho bạc Nhà nước (KBNN) trên nền tảng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) là xu thế tất yếu của tiến trình cải cách thủ tục hành chính. Thông qua thực hiện dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi và giảm tối đa thời gian đi lại cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch tại Kho bạc; giảm chi phí hoạt động góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức giải quyết thủ tục hành chính là mục tiêu KBNN đang hướng tới để trở thành kho bạc điện tử.

Thuận Bắc tổ chức hội nghị triển khai phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước(08/04/2021)

Sáng ngày 8-4, huyện Thuận Bắc tổ chức hội nghị triển khai phổ biến Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các đồng chí là lãnh đạo các phòng ban, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, và cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn huyện.

TDOffice - Văn phòng điện tử