Kinh tế
Kinh tế
Chị Chamaléa Thị Khánh người cán bộ của người dân tộc thiểu số Raglai nghèo tại xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc. 
11/02/2020 
 

    Với vai trò là Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chiến. Những năm qua chị Chamaléa Thị Khánh luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Hội liên hiệp Phụ nữ cấp trên, cấp ủy và chính quyền địa phương, đồng thời luôn phối hợp chặt chẽ với NHCSXH huyện để triển khai thực hiện tốt nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với bà con dân tộc thiểu số raglai nghèo trên địa bàn.


     Chị Chamaléa Thị Khánh là người con được sinh ra và lớn lên trên vùng đất khô cằn, sỏi đá của xã Phước Chiến – huyện Thuận Bắc; Chị là người thấu hiểu rất rỏ tâm tư, nguyện vọng và sự khó khăn gian khổ của bà con dân tộc thiểu số Raglai nơi đây. Với vai trò là Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã, chị luôn chủ động phối hợp với ban quan lý các thôn, thường xuyên chỉ đạo các Tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tuyên truyền rộng rãi để nguồn vốn tín dụng chính sách đến với bà con kịp thời, tham gia chỉ đạo họp xét duyệt cho vay đúng đối tượng thụ hưởng...

     Cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Hội liên hiệp Phụ nữ cấp trên và sự phối hợp nhịp nhàng của cán bộ tín dụng phụ trách địa bàn của NHCSXH huyện; chị Chamaléa Thị Khánh còn thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra giám sát nguồn vốn sau khi vay, hướng dẫn bà con sử dụng vốn vay đúng mục đích, qua đó các hộ vay đều đã phát huy hết việc sử dụng vốn vay của mình vào đúng các mục đích xin vay để phát triển kinh tế gia đình. Nhất là thường xuyên quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV.

     Đến ngày 31/01/2020 tổng dư nợ Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chiến nhận ủy thác từ NHCSXH huyện là 14.750 triệu đồng/416 hộ vay vốn, dư nợ trong hạn đạt 100% dư nợ cho vay; với 8 Tổ TK&VV có chất lượng hoạt động tốt và khá; hàng năm Hội liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp giải quyết cho vay và tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương.

     Nhận xét về chị Chamaléa Thị Khánh, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhiều Hội viên chị em Phụ nữ ở địa phương cho biết: “ Bản thân Chị Chamaléa Thị Khánh và gia đình chị luôn gương mẫu trong việc thực hiện đúng quan điểm đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên; của người lãnh đạo; luôn sống giản dị, không xa hoa lãng phí…”.

     Phát huy nguồn vốn tín dụng chính sách của đảng và Nhà nước dành cho người nghèo; Hội liên hiệp Phụ nữ xã Phước Chiến do chị Chamaléa Thị Khánh làm Chủ tịch Hội đã phát triển được các mô hình sản xuất chăn nuôi hiệu quả, từ đó chị em Hội viên mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

     Qua trao đổi chị Chamaléa Thị Khánh tâm sự: “Phải tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, các thành viên trong Ban giảm nghèo và Ban quản lý các thôn luôn nghiêm túc tổ chức triển khai các chương tình tín dụng chính sách kịp thời đến người dân, hướng dẫn thủ tục, quy trình bình xét cho vay, phổ biến các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ cho người vay vốn khi tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn; thường xuyên tham gia sinh hoạt Tổ TK&VV tại địa bàn các thôn, thông qua các buổi sinh hoạt ngoài việc phổ biến các thông tin liên quan đến việc vay vốn, Hội liên hiệp Phụ nữ xã và ban quản lý thôn đã lồng ghép thông tin kinh tế, mô hình chuyển đổi sản xuất chăn nuôi mới, phương án sản xuất có hiệu quả và một số tình hình của địa phương cho các tổ viên nắm bắt...”

     Từ khi triển khai cho vay nguồn vốn tín dụng chính sách đến nay, các hộ được vay vốn từ NHCSXH huyện đều sử dụng vốn đúng mục đích; tham gia gửi tiết kiệm, nộp lãi, trả nợ vay đúng hạn. Đặc biệt, với trách nhiệm là Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã và chịu trách nhiệm chính về việc quản lý nguồn vốn ủy thác của NHCSXH huyện, chị Chamaléa Thị Khánh luôn phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận kịp thời nguồn vốn để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng với các nguồn lực khác thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Văn Trứ - NHCS huyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử