Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Huyện ủy Thuận Bắc triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2020(26/02/2020)

     Sáng ngày 21-2, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

THUẬN BẮC: GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ( LẦN 3) TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025(19/02/2020)

 

      Sáng 14-2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo chính trị (lần 3) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2020-2025.

TIỂU BAN NỘI DUNG HỌP THÔNG QUA DỰ THẢO LẦN THỨ NHẤT BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2020-2025(12/12/2019)

         Chiều ngày 11/12/2019, Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện tổ chức phiên họp để thông qua dự thảo (lần thứ nhất) báo chính chính trị phục vụ đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển – Bí thư huyện ủy, Trưởng Tiểu ban nội dung, chủ trì hội nghị.

HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỌP TỔ CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI THÔNG QUA DỰ THẢO BÁO CÁO CÁC NHIỆM VỤ ĐỂ PHỤC VỤ CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IV.(26/11/2019)

        Sáng ngày 25/11/2019, Tổ xây dựng báo cáo chuyên đề kinh tế - xã hội tổ chức cuộc họp lần thứ hai để thông qua dự thảo báo cáo phục vụ công tác xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV (nhiệm kỳ 2020-2025). Đ/c Lê Kim Hoàng – Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng tổ chuyên đề chủ trì cuộc họp.

TỔ XÂY DỰNG BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI HỌP TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025(05/09/2019)

    Chiều ngày 4/9/2019, Tổ xây dựng báo cáo chuyên đề kinh tế - xã hội tổ chức cuộc họp triển khai các nội dung liên quan đến công tác xây dựng văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Kim Hoàng – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ chuyên đề, chủ trì Hội nghị

HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 27(02/04/2019)

     Sáng ngày 29/3, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 27, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quí I và  và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quí II/2019. 

Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị(05/08/2019)

    Sáng ngày 1/8, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII ) và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị cho đảng viên các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể huyện và các cơ quan khối Nội chính huyện.

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THÔNG QUA DỰ THẢO ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025.(11/09/2019)

     Sáng ngày 9/9/2019, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện để thông qua dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2015. Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

Huyện ủy Thuận Bắc họp Tiểu ban nội dung chuẩn bị các nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025(21/08/2019)

Chiều ngày 21/8/2019, Tiểu ban nội dung Đại hội Đảng bộ huyện tổ chức phiên họp đầu tiên để thông qua các công việc chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ huyện Thuận Bắc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Dâng Tuyển – Bí thư huyện ủy, Trưởng Tiểu ban nội dung, chủ trì hội nghị.

HUYỆN ỦY THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 35-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ(08/08/2019)

Chiều ngày 7/8/2019, Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức hội nghị quán triệt kế hoạch số 182-KH/TU, của Tỉnh ủy Ninh Thuận và thông qua kế hoạch của huyện ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng( khóa XII)(19/06/2019)

      Chiều ngày 18-6, huyện ủy Thuận Bắc tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII ) cho cán bộ chủ chốt trong toàn huyện.

TDOffice - Văn phòng điện tử