Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
CỬ TRI HUYỆN THUẬN BẮC NÔ NỨC ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 
24/05/2021 
 

Cùng với cử tri cả nước, sáng ngày 23/5/2021, cử tri huyện Thuận Bắc đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đó là: đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đúng 6h 30 phút, tất cả các điểm bỏ phiếu trên địa bàn huyện Thuận Bắc đồng loạt tổ chức Lễ Khai mạc cuộc  Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện cử tri tại các khu vực bỏ phiếu. Trong cuộc bầu cử lần này, toàn huyện Thuận Bắc có 31.502 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử (03 đại biểu Quốc hội, 03 đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại địa bàn và 30 đại biểu HĐND huyện, 147 đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 tại 48 điểm bầu cử trên địa bàn huyện). Tại các điểm bỏ phiếu, cuộc bầu cử đã được tổ chức nghiêm túc, đúng qui trình, các điều kiện vật chất, trang bị kỹ thuật được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm các tiêu chí trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và  phòng chống dịch Covid 19 theo qui định, thuận tiện, an toàn cho cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình. Thực hiện thông điệp “5K” theo khuyến cáo của của Bộ Y tế, cử  tri địa phương đã tập trung theo thứ tự cách đều trước sau theo cự ly qui định để tiến hành trình tự các bước bỏ phiếu. Trên gương mặt mỗi cử tri đều tỏ rõ niềm hân hoan,  phấn khởi khi cầm lá phiếu trên tay, thực hiện quyền công dân của mình. Đến 09 giờ cùng ngày, toàn huyện đã có trên 11.000 cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 34,91% tổng số cử tri. Trong đó xã Phước Pháng có tiến bộ cử tri đi bầu đạt 57,15%, cao nhất so với các địa phương khác trong huyện. Đến 13 giờ cùng ngày, toàn huyện đã có 28.295 cử tri bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 89,81%. Trong đó, xã Phước Kháng là địa phương đã hoàn thành công tác  bỏ phiếu sớm nhất trong toàn huyện. Đến 17 giờ 08 phút ngày 23/5/2021, tại 48 điểm bầu cử trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã hoàn thành cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. Uỷ Ban bầu cử huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tập trung thực hiện các phần việc còn lại đúng theo qui trình và luật định.

Quốc Tuy - Ngọc Ngân 
TDOffice - Văn phòng điện tử