Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
CHI BỘ PHÒNG GIAO DỊCH NHCSXH HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2022 
16/03/2020 
 

Chiều ngày 11/3/2020, Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc long trọng tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Hoàng Liên Sơn - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở và toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

      Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong nhiệm kỳ qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc phấn đấu thực hiện đạt và vượt 5/5 chỉ tiêu mà Nghị quyết nhiệm 2017-2020 đề ra. Với nhiệm vụ được giao, Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã kịp thời đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tương chính sách, góp phần thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đồng thời, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước. Chi bộ đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cho các đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong đơn vị tham gia; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phòng chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ Phòng giao dịch huyện đạt 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua các phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm 2020-2022, tiếp tục bám sát chỉ đạo các đoàn thể và chuyên môn phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị như: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hàng năm được tỉnh giao, đáp ứng đủ nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn; Tỷ lệ nợ quá hạn cuối nhiệm kỳ giữ mức 0%; Tỷ lệ thu lãi hàng năm (gồm cả lãi tồn) đạt từ 100% trở lên; Công tác an ninh và trật tự an toàn tại nơi làm việc từ trụ sở đến 100% Điểm giao dịch xã luôn được đảm bảo; Phấn đấu 100% CB, ĐV, viên chức được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, 100% cán bộ chủ chốt, đảng viên, cán bộ nghiệp vụ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ; hàng năm phấn đấu có100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên vi phạm tư cách. Phấn đấu duy trì danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong suốt nhiệm kỳ; tiếp tục chăm lo, bồi dưỡng, giới thiệu những quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2020 - 2022 kết nạp thêm 01 đảng viên; lãnh đạo các tổ chức Công đoàn bộ phận, Chi đoàn Thanh niên  duy trì danh hiệu vững mạnh xuất sắc hàng năm; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 67-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội đến các xã.


                                             Đồng chí Hoàng Liên Sơn phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát hiểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Liên Sơn - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc NHCSXH tỉnh Ninh Thuận, ghi nhận những kết quả mà Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua đáng khích lệ, đạt được nhiều thành tích đáng khen ngợi. Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy cơ sở chỉ đạo, trong nhiệm kỳ 2020-2022, toàn thể cán bộ, đảng viên Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc tiếp tục duy trì và phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao đó là:

     1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Chỉ thị 67-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.Tập trung phân tích, đánh giá đưa ra các giải pháp khắc phục các mặt tồn tại, khuyết điểm của nhiệm kỳ 2017-2020 để nhiệm kỳ 2020-2022 có cơ sở phấn đấu thực hiện.

      2. Tập trung trí tuệ, bám sát định hướng chiến lược của ngành giai đoạn mới, chiến lược phát triển của chi nhánh, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện; xây dựng đơn vị, đoàn thể vững mạnh xuất sắc.

     3. Đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh. Coi trong công tác xây dựng chi bộ trong sạch - vững mạnh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; đảm bảo sinh hoạt chi bộ đúng định kỳ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới.

     4. Chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND,  UBND huyện và các xã chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Trong đó có việc tích cực tham mưu nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương; duy trì nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn, phấn đấu nhiệm kỳ 2020-2022 đạt được nhiều kết quả cao hơn nhiệm kỳ 2017-2020.

     5. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, Hội đoàn thể nhận ủy thác và chính quyền cơ sở tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao hàng năm.

      Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đồng chí Trần Văn Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Thuận Bắc lần III, nhiệm kỳ 2020-2022./

Văn Trứ - NHCS huyện 
TDOffice - Văn phòng điện tử