Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026
PHẢN ÁNH KHÔNG KHÍ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 TẠI HUYỆN THUẬN BẮC  (24/05/2021)

Trong không khí náo nức của Ngày hội toàn dân đi bầu cử, cùng với cử tri cả nước, sáng ngày 23/5/2021, cử tri huyện Thuận Bắc nô nức đi bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào Quốc hội  và Hội đồng nhân dân các cấp.

CỬ TRI HUYỆN THUẬN BẮC NÔ NỨC ĐI BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026  (24/05/2021)

Cùng với cử tri cả nước, sáng ngày 23/5/2021, cử tri huyện Thuận Bắc đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình đó là: đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Thuận Bắc triển khai nhiều biện pháp đảm bảo bầu cử an toàn  (20/05/2021)

Trong điều kiện vừa đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều ngày qua, huyện Thuận Bắc đã gấp rút triển khai tích cực các phương án, kịch bản, tuyên truyền đảm bảo an toàn đối với các thành viên phục vụ công tác bầu cử và cử tri tại các điểm bỏ phiếu.

Thuận Bắc sẵn sàng cho ngày bầu cử  (19/05/2021)

Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 cơ bản đã hoàn thành. Huyện ban hành Quyết định phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa bàn các xã; đến nay 48 tổ bầu cử trên địa bàn huyện đã tiến hành niêm yết danh sách cử tri đảm bảo đúng thời gian theo luật định.

ĐỒNG CHÍ CHAMALÉA THỊ THỦY- ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ Ở HUYỆN THUẬN BẮC  (19/05/2021)

Sáng ngày 19/5/2021, đồng chí Chamaléa Thị Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy và đồng chí Vũ Ngọc Đương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thuận Bắc cùng với đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Huyện ủy Thuận Bắc đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 02 xã Phước Chiến và Công Hải, huyện Thuận Bắc.

TIỂU SỬ VÀ CTHĐ CỦA CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026  (21/05/2021)
TIỂU SỬ CÁC ỨNG CỬ VIÊN
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
1. Ông Vũ Ngọc Đương                                   28. Bà Nguyễn Thị Kim Chưởng
2. Bà Huỳnh Thị Kim Thủy                               29. Ông Phạm Trọng Hùng
3. Ông Nguyễn Văn Lắm                                 30. Bà Bùi Anh Thư
4. Ông Nguyễn Văn Long                                 31. Bà Trần Thị Kim Phượng
5. Bà Võ Thị Mỹ Hòa                                       32. Taing Thị Nga
6. Bà Trần Thị Thu Hương                               33. Ông Huỳnh Minh Chung
7. Ông Đoàn Đức Hồng                                   34. Ông Nguyễn Văn Khoa
 8. Ông Trần Phát                                           35. Ông Nguyễn Hữu Họp
9. Bà Chamaléa Thị Hé                                   36. Ông Nguyễn Thanh Hạnh
10. Ông Nguyễn Văn Tiển                               37. Ông Nguyễn Thành Định                      
11. Ông Hồ Hoàn Kiếm                                   38. Ông Đặng Ngọc Minh Quang
12. Bà Katơr Thị Biệt                                      39. Ông Nguyễn Văn Lăng
13. Ông Lê Quang Dũng                                  40. Ông Nguyễn Xuân Hoàng
14. Ông Đoàn Hữu Hoan                                 41. Ông Nguyễn Phúc Tòa
15. Bà Phạm Thị Hoa                                     42. Bà Mấu Thị Hiền
16. Bà Dương Thị Hồng Xinh                           43. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
17. Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm                        44. Bà Phạm Thị Thu Thái
18. Ông Nguyễn Hùng                                    45. Ông Lữ Phụng Trường
19. Ông Jeăk Khi                                           46. Ông Phan Xuân Linh
20. Ông Phạm Duy Khương                           47. Bà Chamaléa Thị Liếm
21. Bà Nguyễn Võ Phương Dung                    48. Ông Chamaléa Xoa
22. Ông Lê Bình
23. Ông Nguyễn Đức Nhì
24. Ông Hán Thanh Đông
25. Ông Nguyễn Châu Cảnh
26. Ông Nguyễn Phi Lê
27. Bà Mai Thị Hà
HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CƯ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THUẬN BẮC NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ BẮC SƠN, HUYỆN THUẬN BẮC  (14/05/2021)

Sáng ngày 14/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 và ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc nhiệm kỳ 2021-2026 với cử tri xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc.

ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN XÃ PHƯỚC CHIẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI VỚI NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ HĐND CẤP XÃ NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI ĐỊA BÀN CÁC THÔN  (14/05/2021)

Thực hiện kế hoạch số 07/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/5/2021 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Chiến về việc tổ chức hội tiếp xúc cử tri để những người ứng cử Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quyền vận động bầu cử.

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CƯ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH VÀ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN THUẬN BẮC NHIỆM KỲ 2021-2026 TẠI XÃ LỢI HẢI  (13/05/2021)

Sáng ngày 12/5, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và UBMTTQ Việt Nam huyện Thuận Bắc đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 3 và đại biểu HĐND huyện Thuận Bắc, đơn vị bầu cử số 3, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc.

HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CIVID-19 TRONG QUÁ TRÌNH BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026  (13/05/2021)

Sáng ngày 12/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ công tác y tế và phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử huyện chủ trì cuộc họp.

HUYỆN THUẬN BẮC HOÀN THÀNH VIỆC BÀN GIAO PHIẾU BẦU CỬ VỀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG HUYỆN  (13/05/2021)

Theo báo cáo của Phòng Nội vụ huyện Thuận Bắc - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử huyện. Sau khi tiếp nhận phiếu bầu cử từ tỉnh về, đến 17 giờ ngày 11 tháng 5 năm 2021 huyện Thuận Bắc đã hoàn thành việc bàn giao phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 về cho các xã. Trong đó, xã Bắc Phong 16.454 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Bắc Sơn: 18.807 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Lợi Hải: 28.108 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Công Hải: 16.951 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Phước Chiến: 10.228 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND; xã Phước Kháng: 5.613 phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp.

THUẬN BẮC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC BẦU CỬ  (12/05/2021)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương để lựa chọn, bầu được những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thuận Bắc hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026  (28/04/2021)

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện Thuận Bắc được triển khai đảm bảo tiến độ, kế hoạch, đúng thời gian so với quy định. Hiện nay, các xã trên địa bàn huyện Thuận Bắc đã hoàn thành việc niêm yết công khai danh sách cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hoạt động thể dục, thể thao chào mừng giải phóng Ninh Thuận và giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp  (28/04/2021)

Nhằm kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975-16/4/2021); giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

TDOffice - Văn phòng điện tử