Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

HUYỆN THUẬN BẮC THÀNH LẬP CÁC KHU VỰC BỎ PHIẾU TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN HUYỆN(02/04/2021)

Thực hiện Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về tổ chức Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để góp phần thành công cuộc bầu cử được diễn ra vào ngày 23/5/2021 sắp tới theo đúng Luật định. Ngày 25/3/2021, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc đã ban hành các Quyết định phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 xã với 48 khu vực bỏ phiếu. Cụ thể: xã Phước Chiến (07 khu vực bỏ phiếu); xã Phước Kháng (07 khu vực bỏ phiếu); xã Bắc Phong (07 khu vực bỏ phiếu);; xã Lợi Hải (09 khu vực bỏ phiếu); xã Công Hải (09 khu vực bỏ phiếu); xã Bắc Sơn (09 khu vực bỏ phiếu). 

HUYỆN THUẬN BẮC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026(22/03/2021)

Sáng ngày 9/3/2021 Tiểu ban tuyên truyền cuộc Bầu cử (TBTT) tổ chức cuộc họp để triển khai nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang - Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban bầu cử huyện, Trưởng tiểu ban tuyên truyền chủ trì cuộc họp;

HỌP BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026(16/03/2021)

Chiều ngày 15/3/2021 Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Thuận Bắc tổ chức cuộc họp để nghe kết quả triển khai công tác bầu cử trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí Vũ Ngọc Đương – Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo – Chủ trì cuộc họp;

TDOffice - Văn phòng điện tử