Kinh tế
Kinh tế
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Thuận Bắc tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 
20/01/2020 
 

     Sáng ngày 16/01/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tổ chức tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Chủ trì Hội nghị đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BĐD-HĐQT NHCSXH huyện.

     Năm 2019 để tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. BĐD-HĐQT NHCSXH huyện Thuận Bắc được BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh Thuận giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng vốn cho vay các chương trình tín dụng chính sách là 23.323 triệu đồng và giao chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng nguồn vốn huy động 7.000 triệu đồng so với năm 2018. Để thực hiện tốt chỉ tiêu giao, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chủ động tham mưu cho UBND huyện, BĐD-HĐQT NHCSXH huyện điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu vốn cho các xã trên địa bàn huyện đạt hiệu quả; thực hiện tốt các chỉ tiêu nâng cao chất lượng tín dụng, thực hiện xây dựng điểm giao dịch xã kiểu mẫu; thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn tăng trưởng tín dụng đạt chỉ tiêu giao.
     Tổng nguồn vốn thực hiện đến ngày 31/12/2019 là 264.887 triệu đồng, tăng so với thực hiện năm 2018 là: 22.759 triệu đồng,
tỷ lệ tăng trưởng so với năm 2018 là 9,4%, với 6.738 khách hàng vay vốn, bình quân mỗi hộ vay vốn gần 40 triệu đồng. Qua đó đã góp phần giúp cho 736 hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo được vay vốn với số tiền là 30.975 triệu đồng; với trên 100 hộ có việc làm ổn định từ vốn vay giải quyết việc làm; 63 học sinh, sinh viên có vốn để trang trải học tập, 388 công trình nước sạch và vệ sinh được xây dựng và sửa chữa mới, giải quyết cho 79 hộ vay xây dựng nhà ở theo QĐ33…, đến 31/12/2019 trên địa bàn huyện đã thực hiện đưa nợ quá hạn về bằng không. Công tác huy động nguồn vốn đạt 135,14% kế hoạch. Công tác thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức Hội, Đoàn thể và hoạt động của Tổ tiết kiệm vay vốn đều đạt kết quả cao.
     Năm 2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện và BĐD-HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư và Chỉ thị 67 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; triển khai đầy đủ kịp thời các chủ trương, chính sách theo nghị quyết, quyết định của BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp; phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng năm 2020 đạt theo kế hoạch được BĐD-HĐQT NHCSXH tỉnh giao; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chỉ tiêu giao cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn kịp thời; hạn chế để tồn đọng và kéo dài. Phấn đấu thu hồi nợ đến hạn đạt trên 90%, thực hiện tốt việc thu nợ theo phân kỳ để tăng vòng quay vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội./.


Văn Trứ - NHCS huyện 
Tin đã đưa
(13/07)
(10/07)
(30/06)
(24/06)
(06/05)
(06/05)
(21/04)
(04/03)
(18/02)
(11/02)

TDOffice - Văn phòng điện tử