Quy hoạch sử dụng đất
Quy hoạch sử dụng đất
BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
05/12/2019 
 

 b BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

     DỰ THẢO BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2020-2024.pdf

 B       


b
 
TDOffice - Văn phòng điện tử