Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
BAN CHQS HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 
08/07/2020 
 

Ngày 06/7/2020, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 và quán triệt kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

Dự Hội nghị có 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) thuộc cơ quan quân sự huyện; Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã; Chỉ huy trưởng các đơn vị Tự vệ.

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 gồm 5 chuyên đề: Một số nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ sửa đổi năm 2019; Một số nội dung cơ bản của Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; Tình hình vi phạm, tội phạm và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về tội phạm, vi phạm pháp luật, kỷ luật; Thực trạng và giải pháp phòng ngửa tự tử, tự sát trong quân đội và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII).

 Qua Hội nghị góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, hiểu biết pháp luật Nhà nước tạo sự chuyển biến, tiến bộ về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang huyện góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật thông thường; ngăn ngừa và đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước./.

Văn Chuyên 
TDOffice - Văn phòng điện tử