Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TỔ CHỨC LUYỆN TẬP CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ CƠ QUAN, VÀ PHÒNG CHỐNG, CHÁY NỔ TRONG CƠ QUAN QUÂN SỰ HUYỆN 
18/01/2021 
 

Theo đó, sáng ngày 8-01, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức triển khai các kế hoạch, phương án  và tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị và phòng chống cháy nổ đến toàn thể cán bộ sĩ quan, quân  nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan quân sự huyện.

Thông qua buổi luyện tập nhằm nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu theo các phương án đã xây dựng để xử lý các tình huống có thể xảy ra. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh bổ sung các phương án phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình; tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ cơ quan, đơn vị theo quy định; xử lý tốt mọi tình huống không để bị động bất ngờ. 

Sầm Văn Chuyên 
TDOffice - Văn phòng điện tử