Chính trị - Xã hội TB
Chính trị - Xã hội TB
XÃ PHƯỚC CHẾN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM VỀ GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG TRONG VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ, NĂM 2020 
27/07/2020 
 

Sáng ngày 27/7/2020, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với UBND xã Phước Chiến tổ chức hội nghị tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” năm 2020. Tham dự có đồng chí Pi Năng Thị Thủy –Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

 

Tại Hội nghị Bà Pi Năng Thị Thủy - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì phổ biến tuyên truyền các lĩnh vực như: Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật phòng chống bạo lực gia đình; hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Giái đáp các ý kiến về các mô hình Câu lạc bộ giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các chế tài xử phạt trong vấn đề vi phạm luật hôn nhân và gia đình; phân loại đối tượng cần tuyên truyền và các chế độ chính sách hỗ trợ người làm công tác truyền thông./.

Katơr Vân 
TDOffice - Văn phòng điện tử