Kinh tế
Kinh tế
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TÍN DỤNG 
30/06/2020 
 

 Ngày 26/6/2020, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện phối hợp với Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Bắc Phong tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ công tác tín dụng Ngân hàng chính sách xã hội năm 2020 cho các đối tượng là Tổ trưởng, Tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt nội dung về các chương trình tín dụng đang thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện. Hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc ghi biên lai thu tiền hàng tháng của tổ tiết kiệm và vay vốn.

Qua lớp tập huấn, giúp trang bị và nâng cao trình độ cho các tổ trưởng trưởng, tổ phó tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở, qua đó giúp cho việc sử dụng các nguồn vốn vay đúng mục đích, đúng đối tượng, sử dụng nguồn vốn ủy thác có hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Thu Hằng 
TDOffice - Văn phòng điện tử