Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
công tác thanh tra tháng 2/2017 
08/03/2017 
 

Tháng 02/2017, toàn ngành triển khai mới 12 cuộc thanh tra, gồm: 01 cuộc thanh tra hành chính; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 10 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực chấp hành quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; sử dụng đất do Nhà nước giao; an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; hoạt động lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017; chấp hành quy định pháp luật về hoạt động tần số, vô tuyến điện, hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm,… Đến nay, đã kết thúc 10 cuộc thanh tra chuyên ngành và đang tiếp tục thực hiện 02 cuộc (01 cuộc thanh tra hành chính và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm). Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 147 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 42 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 53 triệu đồng.