Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Chương trình công tác
Chương trình công tác
Xây dựng vị trí việc làm công chức ngành Thanh tra 
11/07/2019 
 
Ngày 5/7/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 1099/TTCP-TCCB về việc xây dựng vị trí việc làm công chức ngành Thanh tra.
Toàn văn Văn bản hướng dẫn và các biểu mẫu có tại bản đính kèm:
2-2019-cq-1098-1 (1).PDF