Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Tông kết chiến lược quốc gia 
14/01/2021 
 
Ngày 08/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 02/BCĐTKCLQG-TTCP về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC.
Tong ket chien luoc quoc gia 02.PDF