Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Thanh tra kinh tế xã hội
Tóm tắt Công tác thanh tra quý 1-2016 
15/03/2016 
 
     Quý I/2016, toàn ngành đã tiến hành 90 cuộc (14 cuộc thanh tra hành chính, 71 cuộc thanh tra chuyên ngành và 05 cuộc thanh tra trách nhiệm)/273 cuộc, đạt 33% chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng 60,7% so cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã kết thúc 76 cuộc và ban hành 03 kết luận (năm 2015 chuyển sang). Qua kết luận thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 112 triệu đồng (do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 05 tập thể, 05 cá nhân.  Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 898 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 468 trường hợp sai phạm, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 938 triệu đồng (đã thu 828 triệu đồng, đạt 88,27%).
Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đã thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách 58,7/58,7 triệu đồng, đạt 100%; xử lý kiểm điểm trách nhiệm 02 cá nhân.
             (Trích báo cáo số 21/BC-TTT, ngày 15/3/2016 của Thanh tra tỉnh)