Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin trong ngành
Thư chúc mừng của Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam  (23/06/2020)
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, tôi xin gửi đến những người làm báo nói chung trong cả nước, những phóng viên, nhà báo chuyên trách đưa tin về ngành Thanh tra và những cán bộ, ​phóng viên, người làm báo trong ngành Thanh tra nói riêng những tình cảm gắn bó thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Phó Tổng Thanh tra Trần Ngọc Liêm chúc mừng Cổng TTĐT Thanh tra Chính phủ nhân ngày 21/6  (23/06/2020)
Ngày 19/6, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm tới thăm và chúc mừng Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ nhân dịp Kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Lãnh đạo Trung tâm Thông tin, các phóng viên, viên chức Trung tâm Thông tin cùng dự.
Nguyên Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Trân  (17/06/2020)
Ngày 15 tháng 7 năm 1951, ông Nguyễn Văn Trân được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Phó trong Ban Thanh tra Chính phủ, thay ông Trần Đăng Ninh sang đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp (nay là Tổng cục Hậu cần Bộ Quốc phòng) .   Ngày 9 tháng 9 năm 1952, ông được bổ nhiệm làm Tổng Thanh tra Chính phủ Việt Nam thay ông Hồ Tùng Mậu vừa qua đời và đảm nhận chức vụ này đến năm 1956.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ  (09/06/2020)
Ngày 08/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 361/QĐ-TTCP và Quyết định số 362/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
2-2020-ttcp-361-1.PDF
2-2020-ttcp-362-1.PDF
Cố Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng từng là một Thanh tra Đặc biệt do Bác Hồ bổ nhiệm  (02/06/2020)
Từ cuối năm 1946 đầu năm 1947, trên danh nghĩa, Ban Thanh tra đặc biệt vẫn tồn tại, nhưng thực tế hoạt động rất hạn chế do cụ Bùi Bằng Đoàn được Quốc hội bầu làm Trưởng ban Thường trực Quốc hội và ông Cù Huy Cận được cử giữ chức Tổng Thư ký Hội đồng Chính phủ. Để tăng cường cho Ban Thanh tra đặc biệt, ngày 4/8/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh cử cụ Tôn Đức Thắng, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ sung chức Thanh tra Đặc biệt.
 

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc  (28/05/2020)
Ngày 18/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 341/QĐ-TTCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
341.PDF
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015  (28/05/2020)
Ngày 24/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 302/QĐ-TTCP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
302.PDF
Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục  (12/05/2020)
Ngày 22/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 580/TTCP-C.IV về việc tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong ngành thanh tra; đánh giá thực trạng, dự báo tình hình và đề xuất giải pháp khắc phục.
Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19  (13/04/2020)
Ngày 31/3/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 04/TB-TCĐ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
Họp hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra  (01/04/2020)
Ngày 19/3, tại Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì họp về việc hoàn thiện xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ngành thanh tra và Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra thay thế Thông tư 05/2014/TT-TTCP. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, Đặng Công Huẩn, Trần Ngọc Liêm, Trần Văn Minh; thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.
Kết qủa công tác xây dựng ngành  (25/03/2020)

- Thực hiện Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 25/11/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020, theo đó Thanh tra tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 25/KH-TTT ngày 09/12/2019 để cụ thể hóa tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, hướng dẫn, thống nhất với Sở ngành, địa phương về xây dựng Chương trình kế hoạch công tác thanh tra năm 2020. Kết quả, đã có 24/24 đơn vị, đạt 100% được Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt kế hoạch đúng thời gian quy định.

          - Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1907/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 về việc phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra Doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, tổ chức phát động các phong trào thi đua và đăng ký thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày ngành lập ngành Thanh tra Việt Nam.

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách cán bộ, công chức được quan tâm, thực hiện kịp thời, đầy đủ: Cử 05 công chức trong ngành (Thanh tra tỉnh 02 công chức) tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính K02-2020 tại Nha Trang, Khánh Hòa; đăng ký 05 công chức Thanh tra tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2020; nâng lương thường xuyên và trước thời hạn cho 08 công chức, phụ cấp thâm niên nghề 02 công chức và đề nghị cấp có thẩm quyền nâng phụ cấp thâm niên nghề cho 02 công chức. Thanh lý hợp đồng lao động lái xe cơ quan (hết thời hạn hợp đồng ngày 29/02/2020, nghỉ chế độ) và thực hiện ký hợp đồng lao động lái xe mới cho cơ quan.

- Ban hành Kế hoạch số 08/KH-TTT ngày 05/02/2020 của Thanh tra tỉnh về kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới  của virut Cô-rô-na. Đồng thời ban hành Công văn số 82/TTT-VP ngày 06/3/2020 về việc đề nghị UBND tỉnh ban văn bản chỉ đạo tạm dừng và giản tiến độ các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không thực sự cấp bách do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

- Duy trì tốt chế độ sinh hoạt định kỳ, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, công chức trong toàn đơn vị.

                   (Trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)
Thanh tra Chính phủ họp Tổ Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19  (13/03/2020)
Ngày 12/3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm chủ trì họp Tổ Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Thanh tra Chính phủ. Các đồng chí là thành viên Tổ chỉ đạo cùng dự họp.
Họp Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở về nhiệm vụ công tác năm 2020  (21/02/2020)
Ngày 21/2,  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ (BCĐ QCDC) đã có buổi làm việc với BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở về nhiệm vụ công tác năm 2020.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa TTCP và Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga  (18/02/2020)
Ngày 17/2, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và Cơ quan Chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga đã tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng. 
Họp Ban soạn thảo Quyết định danh mục Bí mật nhà nước của ngành Thanh tra  (14/02/2020)
Ngày 13/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp Ban soạn thảo Quyết định danh mục Bí mật nhà nước của ngành Thanh tra. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban soạn thảo và Tổ giúp việc. 
Dự thảo Quyết định về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra  (07/02/2020)
Thanh tra Chính phủ xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành Thanh tra. Toàn văn dự thảo Quyết định để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đăng tại file đính kèm.
Văn bản tổng hợp ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ gửi về Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ để tổng hợp, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Quyết định.
Tệp đính kèm: T02-du thao chinh ly de lay y kien bo nganh 1 (1).pdf
                     (Nguồn: Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ)
Thanh tra Chính phủ Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam  (04/02/2020)
Ngày 03/2, tại Hà Nội, Đảng bộ Thanh tra Chính phủ tổ chức Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020). Đồng chí Nguyễn Thái Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy TTCP chủ trì. Tham dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh, các đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ; Trưởng các Ban tham mưu của Đảng ủy; Bí thư các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ TTCP.
Thanh tra Chính phủ gặp mặt đầu xuân 2020  (03/02/2020)
Ngày 30/1 (tức mùng 6 Tết Canh Tý), Thanh tra Chính phủ đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật và chúc tết toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.
Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020  (17/01/2020)
Ngày 13/1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác ngành Thanh tra năm 2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thường trực Trương Hòa Bình tới dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, các Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh, Trần Ngọc Liêm, Đặng Công Huẩn, Bùi Ngọc Lam, Trần Văn Minh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
                                                
Họp Hội đồng thi đua khen thưởng ngành Thanh tra  (07/01/2020)
Ngày 06/1, tại Hà Nội, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã chủ trì họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra.