Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Kết quả Tiếp công dân quý 1/2013  (19/06/2015)

        Các cơ quan hành chính Nhà nước đã tiếp 639 lượt người, tăng 197 lượt người, bằng 145% so với cùng kỳ năm trước, có 05 lượt đoàn đông người, gồm 36 lượt người.

 

Kết quả Tiếp Công dân tháng 02  (19/06/2015)

 

     
 

    Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 60 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó: Lãnh đạo HĐND-UBND tỉnh, phòng Tiếp công dân tỉnh tiếp 25 lượt người, có 01 đoàn đông người, gồm 11 người, vụ việc phát sinh từ những năm trước (Các hộ dân xã Phước Nam đòi bồi thường hỗ trợ tại Trung tâm nghiên cứu cây chịu hạn).   
(Trích Báo cáo số 15/BC-TTT ngày 15/02/2013 của Thanhtra tỉnh)
                                                     


   
Kết quả Tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2013  (19/06/2015)

    Các cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phối hợp xử lý có hiệu quả các trường hợp khiếu nại đông người, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đã tiếp 1.141 lượt người, tăng 32 lượt người, bằng 103% so cùng kỳ năm trước. Có 03 đoàn đông người, tăng 01 lượt đoàn so với cùng kỳ. Tập trung 03 vụ việc: Việc làm nhiễm mặn muối Quán Thẻ; đòi bồi thường hỗ trợ tại Trung tâm nghiên cứu cây chịu hạn; việc yêu cầu bồi thường đất tại dự án Spa Nho.

 

Tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2014  (19/06/2015)

Công tác Tiếp công dân trong 06 tháng đầu năm 2014: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 1.247 lượt với 1.537 lượt người, tăng 396 lượt người, bằng 135% so với cùng kỳ năm trước, có 05 đoàn đông người, gồm 27 lượt và 348 lượt người. Tập trung chủ yếu ở huyện Thuận Nam, huyện Ninh Phước và huyện Ninh Sơn.
( Trích Báo cáo số 84/BC-TTT ngày 12/6/2014 của Thanh tra tỉnh )

Công tác Tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2015  (04/09/2015)

           Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 893 lượt với 1.188 lượt người, giảm 349 lượt người so với cùng kỳ năm trước, có 05 đoàn đông người, gồm 12 lượt và 170 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung 05 vụ việc cũ như: Hỗ trợ thiệt hại của dự án Muối Quán Thẻ; yêu cầu giải quyết bồi thường Dự án mở rộng Quốc lộ 1A của các hộ dân thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; hoạt động khai thác Titan tại Sơn Hải, Phước Dinh; thu hồi đất tại khu vực Bến xe Phan Rang cũ; yêu cầu bồi thường do nổ mìn xây dựng nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha I.
                   (Trích báo cáo số 79/BC-TTT ngày 11/6/2015 của Thanh tra tỉnh)

Kết quả tiếp công dân tháng 5/2016  (19/05/2016)

Thực hiện Kế hoạch số 634/KH-TTCP ngày 30/3/2016 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số số 846/KH-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về phối hợp tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt tình hình khiếu nại tập trung đông người, vượt cấp tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 1493/UBND-TCD ngày 22/4/2016 chỉ đạo UBND huyện, thành phố có biện pháp theo dõi, cử cán bộ có thẩm quyền phối hợp để tiếp, vận động, thuyết phục (báo cáo số 27/BC-TTT ngày 05/4/2016); tham mưu ban hành văn bản số 1627/UBND-TCD ngày 04/5/2016 chỉ đạo Thủ trưởng các Sở ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo thẩm quyền và khẩn trương ban hành Quyết định thành lập Tổ tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
 Tiếp công dân: Trong tháng 5/2016 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 94 lượt/126 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Trong đó, có 02 lượt đoàn đông người, gồm 24 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai; yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…, cụ thể: 
+ Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên 24 lượt/26 người; có 01 lượt đoàn đông người, gồm 18 người, cụ thể: Sáng ngày 27/4/2016, 18 hộ dân thôn Tầm Ngân 1, Tầm Ngân 2 thuộc xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn đến Trụ sở UBND tỉnh yêu cầu sớm giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn và của Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Sơn.
+ Thanh tra tỉnh tiếp thường xuyên 02 lượt/02 lượt người
+ Sở, ban, ngành tiếp thường xuyên 10lượt/10 lượt người.
+ Huyện, thành phố tiếp thường xuyên 41 lượt/49 lượt người; có 01 lượt đoàn đông người, gồm 06 người (các hộ dân thôn Thành Tín, xã Phước Hải yêu cầu UBND huyện Thuận Nam giải quyết việc gia đình ông Võ Văn Sơn, cư ngụ tại xã phước Dinh đã san ủi, lấn chiếm đất của họ tại thửa đất số 48, 49 tờ bản đồ số 9 thuộc thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh với diện tích 9.023m2).
+ UBND xã, phường, thị trấn tiếp thường xuyên 15 lượt/15 lượt người.

                               (Trích báo cáo số 42/BC-TTT ngày 13/5/2016 của Thanh tra tỉnh)

Công tác tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2016  (04/10/2016)
Trong 9 tháng đầu năm, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.573 lượt với 2.912 lượt người, tăng 275 lượt tiếp và 751 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị so cùng kỳ năm trước. Có 16 đoàn đông người, tham gia 62 lượt với 710 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung 16 vụ việc như: Các hộ dân xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn khiếu nại việc bị xử phạt vi phạm lấn chiếm đất rừng; các hộ dân thôn Thành Tín khiếu nại liên quan khu vực đất tại thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; các hộ tại dự án K1 và dự án xây dựng khu tái định cư thành phố tại phường Văn Hải; các hộ nuôi ốc hương tại thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, yêu cầu cho nuôi ốc tại khu vực này hoặc có quy hoạch một vùng khác phù hợp để được nuôi ổn định; các hộ tiểu thương tại khu vực phía Tây chùa Ông, phường Kinh Dinh đề nghị giải quyết cho các hộ được tiếp tục buôn bán tại khu vực này vào ban đêm; các hộ tiểu thương tại chợ Tấn Tài đề nghị giải quyết được tiếp tục buôn bán tại Chợ, không đồng ý di dời đến Chợ do Công ty TNHH Lân Hà đầu tư; các hộ dân tại thôn Lạc Tiến và Quán Thẻ 3, xã Phước Minh kiến nghị UBND tỉnh giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ nhiễm mặn tại dự án muối Quán Thẻ; vụ hộ dân thôn Long Bình, xã An Hải yêu cầu Công an huyện Ninh Phước giải quyết lại vụ việc chém người trong dịp Tết Bính Thân; các hộ dân yêu cầu hỗ trợ, giải quyết bồi thường tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; các hộ dân khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải yêu cầu giao đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu quy hoạch 08 sào phía đông Khách sạn Sài gòn – Ninh Chữ; các hộ dân xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước khiếu nại việc thu hồi đất để thực hiện xây dựng thao trường Núi Đỏ; vụ ông Nguyễn Tân, bà Nguyễn Thị Thanh Thế, bà Nguyễn Thị Thơ và bà Nguyễn Thị Nhàn, cư trú tại khu phố 3, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm yêu cầu gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sớm xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 5.540m2 giữa cha bà (ông Nguyễn Hân) cho 4 người khác và yêu cầu chia tài sản chung; các hộ dân thắc mắc, yêu cầu giải quyết bồi thường do Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim san ủi đường làm ảnh hưởng đến cây trồng và diện tích đang canh tác của họ; vụ các hộ khu tập thể đường sắt, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm phản ánh việc xây dựng nhà riêng lấn chiếm đất công làm hẹp lối đi chung; các hộ dân xã Phước Diêm phản ánh việc cấp phát gạo cứu đói chống hạn không đúng đối tượng; yêu cầu giải quyết vụ việc liên quan đến Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
Nhìn chung, qua công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, cơ bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội
                           (Trích báo cáo số 98/BC-TTT, ngày 14/9/2016 của Thanh tra tỉnh)