Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tiếp công dân
Kết quả tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2017  (20/03/2018)

Trong 9 tháng đầu năm, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.428 lượt/1.636 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. So với cùng kỳ năm trước giảm 145 lượt tiếp (1.428/1.573 lượt tiếp) và 1.276 lượt người (1.636/2.912 lượt người). Đối với đoàn đông người, có 16 lượt đoàn/250 lượt người. So với cùng kỳ năm trước bằng số lượt đoàn (16/16 đoàn) và giảm 460 lượt người tham gia (250/710 lượt người). Nội dung các đoàn đông người chủ yếu tập trung vào 11 vụ việc: Vụ các hộ dân khu phố 1, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị xử lý một số hộ dân xây dựng nhà ở làm nước không thoát ra được cống thoát gây ngập úng; vụ các hộ dân khu phố 9, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị xử lý việc ngập nước cục bộ tại khu phố do chặn Para tháo nước; vụ ông Võ Ngọc Ái và các hộ dân phường Văn Hải khiếu kiện liên quan đến dự án Khu tái định cư thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; vụ các hộ dân xã Phước Dinh đề nghị bồi thường diện tích đất còn thiếu thuộc dự án Hồ Núi Một; vụ thu hồi đất tại dự án Khu nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải; vụ các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Phú Quý, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước đề nghị được tiếp tục được kinh doanh tại chợ Phú Quý và vụ các hộ dân xã Phước Minh đề nghị giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do nhiễm mặn tại khu vực hồ số 3, số 4; vụ tập trung đông người trước UBND tỉnh phản ánh vụ việc liên quan đến cái chết của đối tượng Nguyễn Hồng Đê; vụ các hộ dân thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đề nghị sớm chi trả 25% tiền hỗ trợ nhiễm mặn của dự án Muối Quán thẻ; vụ các hộ dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đề nghị Nhà nước quan tâm hỗ trợ thỏa đáng cho người dân theo chính sách pháp luật đất đai về khai hoang, quy chủ và bồi thường thuộc dự án muối Quán thẻ; vụ các hộ dân thuộc phường Đô Vinh kiến nghị, xem xét việc không bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân sau khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây hệ thống đèn điện sân bay Thành Sơn.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1487/UBND-TCD ngày 26/4/2017, Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất thành lập Tổ công tác liên ngành đến Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội vận động 02 công dân tỉnh Ninh Thuận khiếu kiện về lại địa phương đúng quy định.

Nhìn chung, qua công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền, giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, cơ bản ổn định tình hình, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
                    ( Trích báo cáo số 157/BC-TTT ngày 14/9/2017 của Thanh tra tỉnh)

        Lịch Tiếp công dân của Thanh tra tỉnh

Tổng Thanh tra Chính phủ tiếp công dân theo định kỳ: Giải quyết vụ việc có tình có lý, dân hài lòng  (21/08/2017)
            Chiều 18/8, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh Đồng Nai, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8/2017. Cùng dự có Phó Tổng thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh.
Kết quả tiếp công dân tháng 8/2017  (18/08/2017)

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 154 lượt/164 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 01 lượt đoàn đông người, gồm 17 người, tập trung kéo đến 02 đơn vị để phản ánh, kiến nghị (UBND huyện Thuận Nam và UBND tỉnh), cụ thể:

- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp 36 lượt/45 người. Có 01 đoàn đông người, gồm 17 người: Các hộ dân thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam đến Trụ sở UBND tỉnh đề nghị sớm chi trả 25% tiền hỗ trợ nhiễm mặn của dự án Muối Quán thẻ.

- Sở, ban, ngành tiếp 20 lượt/21 lượt người (Thanh tra tỉnh tiếp 05 lượt/05 lượt người), với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

- Huyện, thành phố tiếp 49 lượt/49 lượt người. Có 01 đoàn đông người, gồm 17 người: Vụ các hộ dân thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh đến Trụ sở UBND huyện Thuận Nam, đề nghị sớm chi trả 25% tiền hỗ trợ nhiễm mặn của dự án Muối Quán thẻ.

- UBND xã, phường, thị trấn tiếp 43 lượt/43 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.
                       (Trích báo cáo số 132/BC-TTT ngày 16/8/2017 của Thanh tra tỉnh)

Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh làm việc với Ban Tiếp công dân TƯ  (16/08/2017)
        Ngày 14/8, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ban Tiếp công dân Trung ương.
Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ  (20/07/2017)
         Ngày 18/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 1774/QĐ-TTCP về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
1774 (1).pdf
Tiếp công dân tháng 7/2017  (18/07/2017)

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 89 lượt/109 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 03 đoàn đông người, gồm 74 người, cụ thể:

- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên 25 lượt/35 lượt người. Có 02 đoàn đông người, gồm 66 lượt người: Đoàn 06 người thuộc phường Văn Hải khiếu kiện liên quan đến dự án Khu tái định cư thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; đoàn khoảng 60 người tụ tập trước UBND tỉnh ngày 08/7/2017 phản ánh vụ việc liên quan đến cái chết của đối tượng Nguyễn Hồng Đê.

- Thanh tra tỉnh tiếp 04 lượt/04 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

- Sở, ban, ngành tiếp 07 lượt/13 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Có 01 đoàn đông người, gồm 08 người dân thuộc phường Đô Vinh đến Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị việc không bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân sau khi nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây hệ thống đèn điện sân bay Thành Sơn.

- Huyện, thành phố tiếp 40 lượt/41 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

- UBND xã, phường, thị trấn tiếp 13 lượt/13 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.
                                (Trích báo cáo số 106/BC-TTT ngày 14/7/2017)

Kết quả Tiếp công dân tháng 5/2017  (16/05/2017)
                   Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 110 lượt/121 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 01 đoàn đông người, gồm 08 người trên địa bàn xã Phước Minh, huyện Thuận Nam. Nội dung chủ yếu là yêu cầu giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do nhiễm mặn gây ra tại khu vực hồ số 3,4 muối Quán Thẻ
                             ( Trích báo cáo số 62/BC-TTT ngày 15/5/2017 của Thanh tra tỉnh)
Kết quả tiếp công dân quý 1/2017  (17/03/2017)

Trong quý, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 433 lượt/521 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. So với cùng kỳ năm trước tăng 178 lượt/ 39 lượt người (Quý I/2016: 255 lượt/482 lượt người). Đối với đoàn đông người, có 06 lượt đoàn/52 lượt người. So với cùng kỳ năm trước giảm 03 lượt đoàn, 201 lượt người (Quý I/2016: 09 lượt đoàn/253 lượt người).

Nội dung các đoàn đông người chủ yếu tập trung vào 04 vụ việc: Vụ các hộ dân khu phố 1, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị xử lý một số hộ dân xây dựng nhà ở làm nước không thoát ra được cống thoát gâu ngập úng; vụ các hộ dân khu phố 9, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đề nghị xử lý việc ngập nước cục bộ tại khu phố do chặn Para tháo nước; vụ các hộ dân xã Phước Dinh đề nghị bồi thường diện tích đất còn thiếu thuộc dự án Hồ Núi Một và việc thu hồi đất tại dự án Khu nuôi tôm công nghiệp Sơn Hải.

Tiếp công dân tháng 2/2017  (08/03/2017)

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 47 lượt/113 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai; yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh… Có 02 lượt đoàn đông người, gồm 65 lượt người, cụ thể:  

+ Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên 10 lượt/11 người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

+ Sở, ban, ngành tiếp 04 lượt/05 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

+ Huyện, thành phố tiếp 19 lượt/83 lượt người, với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị. Có 02 đoàn đông người, gồm 65 lượt người tại huyện Thuận Nam. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc chi trả tiền, hỗ trợ nhiễm mặn cho bà con ở các thôn Quán Thẻ 1,2,3; đề nghị làm đường thoát nước cho các hộ dân thôn Quán Thẻ 2; xem xét hỗ trợ trường hợp giải quyết bố trí tái định cư cho các trường hợp gặp khó khăn về nhà ở và việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Cảng cá Cà Ná.

+ UBND xã, phường, thị trấn tiếp 14 lượt/14 lượt người với nhiều nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Cần làm tốt công tác phối hợp trong tiếp công dân, giải quyết KN, TC  (17/02/2017)
Ngày 14/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đến thăm và làm việc tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại TP Hồ Chí Minh. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban công tác Đại biểu Quốc hội Trần Văn Túy; Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh.
Kết quả Tiếp công dân tháng 10/2016  (17/10/2016)
Trong tháng 10/2016, cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 115 lượt/394 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 07 lượt đoàn đông người, với 363 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến 03 vụ việc: Vụ các hộ kinh doanh tại chợ Tấn Tài đề nghị can thiệp, giải quyết cho các hộ được tiếp tục buôn bán tại chợ này (chợ cũ), không đồng ý di dời đến (chợ mới) Chợ loại 2 chuyên về nông sản do Công ty TNHH Lân Hà đầu tư; vụ các hộ dân yêu cầu Nhà nước sớm ban hành Quyết định thu hồi, bồi thường đất cho các hộ, nếu không thu hồi thì phải có văn bản thông báo đất của các hộ không thuộc quy hoạch dự án Trường bắn, thao trường huấn luyện Núi Đỏ để các hộ quản lý, sử dụng tiếp tục canh tác và phải bồi thường thiệt hại do ngưng sản xuất; đồng thời, đề nghị bồi thường thiệt hại cây trồng và hoa màu cho các hộ bị hư do trong quá trình diễn tập bắn đạn thật; vụ các hộ dân xã Cà Ná, huyện Thuận Nam phản ánh việc không đồng ý triển khai thực hiện Dự án Thép của Tập đoàn Tôn Hoa Sen tại xã. Cụ thể:
- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: Tiếp thường xuyên 20 lượt/20 lượt người, tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo UBND tỉnh 02 lượt giải quyết yêu cầu của các hộ dân kinh doanh tại chợ Tấn Tài. Có 02 đoàn đông người với khoảng 68 lượt người,
                  
                 (Trích báo cáo số 129/BC-TTT ngày 14/10/2016 của Thanh tra tỉnh)
Công tác tiếp công dân tháng 7/2016  (18/07/2016)
    Trong tháng 7/2016 Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 76 lượt/118 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 03 lượt đoàn đông người, gồm 40 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai; yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…, cụ thể: 
- Trụ sở Tiếp công dân tỉnh: Tiếp thường xuyên 20 lượt, 25 người; tiếp định kỳ của Lãnh đạo 01 lượt/02 người. Có 01 đoàn đông người (vụ ông Nguyễn Tân, bà Nguyễn Thị Thanh Thế, bà Nguyễn Thị Thơ và bà Nguyễn Thị Nhàn, cư trú tại khu phố 3, phường Đài Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm yêu cầu gặp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm sớm xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 5.540m2 giữa cha bà (ông Nguyễn Hân) cho 4 người khác và yêu cầu chia tài sản chung. Vụ việc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm khẩn trương hoàn tất hồ sơ, thủ tục đưa ra xét xử sơ thẩm theo quy định pháp luật.
- Sở, ban, ngành tiếp thường xuyên 07 lượt/07 lượt người. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiếp 05 lượt/05 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai.
- Huyện, thành phố tiếp thường xuyên 34 lượt/70 lượt người. Có 02 lượt đoàn đông người, gồm 36 người (Huyện Thuận Nam: Vụ các hộ dân xã Phước Diêm yêu cầu UBND huyện giải quyết việc cấp phát gạo cứu đói, chống hạn không đúng đối tượng).
- UBND xã, phường, thị trấn tiếp thường xuyên 14 lượt/14 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân.
                         (Trích báo cáo số 75/BC-TTT ngày 14/7/2016 của Thanh tra tỉnh)
Công tác Tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2016  (13/06/2016)

Trong 6 tháng đầu năm, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 878 lượt với 1.615 lượt người, giảm 15 lượt tiếp nhưng tăng 427 lượt người khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 28 lượt đoàn đông người, với 434 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung vào 10 vụ việc: Các hộ dân xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn khiếu nại việc bị xử phạt vi phạm lấn chiếm đất rừng; các hộ dân thôn Thành Tín khiếu nại liên quan khu vực đất tại thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; các hộ tại Dự án K1 và dự án xây dựng khu tái định cư thành phố tại phường Văn Hải; các hộ nuôi ốc hương tại thôn Khánh Nhơn 1, xã Nhơn Hải, huyện Ninh Hải, yêu cầu cho nuôi ốc tại khu vực này hoặc có quy hoạch một vùng khác phù hợp để được nuôi ổn định; các hộ tiểu thương tại khu vực phía Tây chùa Ông, phường Kinh Dinh đề nghị giải quyết cho các hộ được tiếp tục buôn bán tại khu vực này vào ban đêm; các hộ tiểu thương tại chợ Tấn Tài đề nghị giải quyết được tiếp tục buôn bán tại Chợ, không đồng ý di dời đến Chợ do Công ty TNHH Lân Hà đầu tư; các hộ dân tại thôn Lạc Tiến và Quán Thẻ 3, xã Phước Minh kiến nghị UBND tỉnh giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ nhiễm mặn tại dự án muối Quán Thẻ; vụ hộ dân thôn Long Bình, xã An Hải yêu cầu Công an huyện Ninh Phước giải quyết lại vụ việc chém người trong dịp Tết Bính Thân; các hộ dân yêu cầu hỗ trợ, giải quyết bồi thường tại dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; các hộ dân khu phố Ninh Chữ 2, thị trấn Khánh Hải yêu cầu giao đất thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu quy hoạch 08 sào phía đông Khách sạn Sài gòn – Ninh Chữ.
Nhìn chung, qua công tác tiếp công dân các cấp, các ngành đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải thích, vận động, tuyên truyền và giải quyết các vụ việc theo đúng trình tự thủ tục quy định, nhất là các vụ đông người, phức tạp.

                            (Trích báo cáo số 60/BC-TTT ngày 13/6/2016 của Thanh tra tỉnh)

Kết quả công tác Tiếp công dân tháng 4/2016  (21/04/2016)
Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 139 lượt/204 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 02 lượt đoàn đông người, gồm 22 lượt người. Nội dung chủ yếu liên quan đến việc tranh chấp đất đai; yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…, cụ thể: 
+ Trụ sở Tiếp công dân tỉnh tiếp thường xuyên 38 lượt/47 người; tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh: 01 lượt/05 người. Có 02 lượt đoàn đông người, gồm 22 lượt người, cụ thể: Ngày 04/4/2016, có 07 hộ dân đến UBND tỉnh khiếu kiện, gồm: bà Trần Thị Ngàn (vợ ông Trần Xuân Năm), cư ngụ tại thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc; bà Lê Thị Kim Yến (con bà Trần Thị Tào), cư ngụ tại khu phố 15, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; bà Trần Thị Ngọc Nữ (con ông Trần Văn Lý), cư ngụ tại thôn Gò Sạn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Nam; bà Đào Thị Bông (vợ ông Phạm Văn Quý), cư ngụ tại thôn Ba Tháp, Bắc Phong, Thuận Bắc; bà Lê Thị Thái Hằng, số 94 Ngô Quyền, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; bà La Thị Liễu, cư ngụ tại thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn; bà Nguyễn Thị Hồng (vợ ông Đỗ Ngọc Dũng), cư ngụ tại thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc. Ngày 12/4/2016, khoảng 15 hộ dân tại thôn Lạc Tiến và Quán Thẻ 3, xã Phước Minh đề nghị gặp Lãnh đạo UBND tỉnh để trình bày nội dung kiến nghị UBND tỉnh giải quyết liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ nhiễm mặn tại dự án muối Quán Thẻ theo Thông báo số 1354/TB-VPUB ngày 08/7/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Lãnh đạo UBND tỉnh; giải quyết hỗ trợ nhiễm mặn  (đợt 2) cho các hộ dân tại thôn Quán Thẻ 1, 2, 3 và thôn Lạc Tiến; cho biết khoảng thời gian chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường,...
+ Thanh tra tỉnh tiếp thường xuyên 05 lượt/05 lượt người
+ Sở, ban, ngành tiếp thường xuyên 11lượt/11 lượt người.
+ Huyện, thành phố tiếp thường xuyên 59 lượt/66 lượt người; tiếp định kỳ của lãnh đạo UBND huyện Thuận Bắc: 02 lượt/02 người.
+ UBND xã, phường, thị trấn tiếp thường xuyên 23 lượt/23 lượt người.
    
                      (Trích Báo cáo số 35/BC-TTT ngày 15/4/2016 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận)
Tiếp công dân quý 1/2016  (15/03/2016)

          - Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Thanh tra tỉnh đã chủ động phối hợp với các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn động; duy trì chế độ trực tiếp công dân theo quy định để kết nối với Tổ Tiếp công dân tỉnh giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh. Qua đó, góp phần ổn định tình hình phục vụ tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, không để xảy ra những điểm nóng hoặc có những đoàn đông người gây mất trật tự, trị an.
          - Trong quý I/2016, Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các Sở, ban ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 255 lượt/482 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. Có 09 lượt đoàn đông người, với 253 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung vào 06 vụ việc: Vụ các hộ dân xã Lâm Sơn khiếu nại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về chiếm đất rừng của Chủ tịch UBND huyện; vụ các hộ dân thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước yêu cầu thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho một số hộ dân tại khu vực thôn Bầu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam; vụ các hộ dân thuộc dự án Khu K1 khiếu nại việc cưỡng chế trái quy định; vụ các hộ kinh doanh khiếu nại việc buôn bán tại khu vực chùa Ông, phường Kinh Dinh; vụ các hộ kinh doanh khiếu nại việc buôn bán tại chợ Tấn Tài; vụ các hộ dân huyện Ninh Sơn yêu cầu giải quyết bồi thường do Dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim san ủi đường làm ảnh hưởng đến cây trồng, diện tích đang canh tác của họ.

             (Trích báo cáo số 21/BC-TTT, ngày 15/3/2016 của Thanh tra tỉnh)

Công tác tiếp công dân năm 2015  (10/11/2015)
              Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 2.397 lượt/3.602 lượt người, so với cùng kỳ năm trước tăng 526 lượt/1.216 lượt người. Có 07 đoàn đông người, gồm 35 lượt/451 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung 07 vụ việc như: Yêu cầu hỗ trợ, giải quyết bồi thường tại dự án Muối Quán Thẻ; dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; dự án Resort Spa Nho xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải; dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha; hoạt động khai thác Titan tại Sơn Hải, Phước Dinh; thu hồi đất tại khu vực Bến xe Phan Rang cũ; việc gây ô nhiễm môi trường tại khu vực mỏ đá Tây Nam thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

           (Trích báo cáo số 333/BC-TTT ngày 10/11/2015 của Thanh tra tỉnh)
Công tác tiếp công dân tháng 10/2015  (16/10/2015)
             Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn đã tiếp 138 lượt với 162 lượt người, có 04 đoàn đông người, gồm 21 lượt người. Trong đó, Trụ sở tiếp công dân tỉnh, tiếp 21 lượt, 23 lượt người (có 02 đoàn đông người). Nội dung, các hộ dân xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải thuộc dự án Resort Spa Nho yêu cầu trả lại đất cũ hoặc giải quyết bồi thường đất.

                      (Trích báo cáo số 320/BC-TTT ngày 16/10/2015 của Thanh tra tỉnh)
Ninh Thuận: Quan tâm chỉ đạo công tác tiếp dân  (22/09/2015)
                         Ninh Thuận: Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân

                  

 

 

Công tác Tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2015  (21/09/2015)
        Cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.298 lượt với 2.161 lượt người, tăng 116 lượt người so với cùng kỳ năm trước, có 07 đoàn đông người, gồm 30 lượt và 392 lượt người. Nội dung chủ yếu tập trung 07 vụ việc như: Yêu cầu hỗ trợ, giải quyết bồi thường tại dự án Muối Quán Thẻ; dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước; dự án Resort Spa Nho xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải; dự án xây dựng nhà máy thủy điện Hạ Sông Pha I; hoạt động khai thác Titan tại Sơn Hải, Phước Dinh; thu hồi đất tại khu vực Bến xe Phan Rang cũ; việc gây ô nhiễm môi trường tại khu vực mỏ đá Tây Nam thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam.

               (Trích báo cáo số 308/BC-TTT ngày 14/9/2015 của Thanh tra tỉnh)
Kết quả tiếp công dân tháng 7/2013  (19/06/2015)

   Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 205 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị, có 05 đoàn đông người, gồm 65 lượt người. Trong đó: Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh, phòng Tiếp công dân tỉnh tiếp 60 lượt người (có 02 đoàn đông người, gồm 40 lượt người); các sở, ngành tiếp 20 lượt người (có 01 đoàn đông người, gồm 07 lượt người); các huyện, thành phố tiếp 44 lượt người (có 02 đoàn đông người, gồm 18 lượt người); các xã, phường, thi trấn tiếp 40 lượt người.
 Đối với 05 lượt đoàn đông người, chủ yếu 03 vụ việc phát sinh trước đây như: Chậm bồi thường của Dự án muối Quán thẻ; dự án Spa Nho; đòi bồi thường hỗ trợ tại Trung tâm Nghiên cứu cây chịu hạn.
            (Trích Báo cáo số 103/BC-TTT ngày 17/7/2013 của Thanh tra tỉnh)