Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo - Giấy mời
Thông báo - Giấy mời
Thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng 
17/01/2020 
 
Ngày 14/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 80/TTCP-C.IV về việc thực hiện nghiêm Luật phòng, chống tham nhũng và quy định tặng quà và nhận quà tặng.
Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
2-2020-cq-80-1 (2).PDF