Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra Xét khiếu tố
Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020  (29/06/2020)
Ngày 24/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 999/TTCP-KHTH về việc báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2020.
Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:2-2020-cq-999-1.PDF
Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo  (18/05/2020)
Ngày 13/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Thuận. Tệp đính kèm:
QDCT 682 danh muc TTHC_signed.pdf
Kết quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo quý 1/2020  (25/03/2020)

Quý I/2020, cơ quan hành chính các cấp tiếp nhận, xử lý 711 đơn (tồn đầu kỳ 40 đơn, tiếp nhận mới 671 đơn), so với cùng kỳ năm trước giảm 13 đơn (Quý I/2019 tiếp nhận 724 đơn). Qua phân loại, có 151 đơn (137 khiếu nại, 14 tố cáo) thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp, so với cùng kỳ năm trước giảm 59 đơn (Quý I/2019 có 210 đơn thuộc thẩm quyền). Số còn lại 560 đơn là đơn phản ánh, kiến nghị, đơn trùng, đơn nặc danh, …đã hướng dẫn, trả lời, chuyển đơn hoặc lưu đơn theo quy định.

Kết quả, đã giải quyết 114 đơn (101 khiếu nại, 13 tố cáo)/151 đơn, đạt tỷ lệ 75,49%
                         (trích báo cáo số 24/BC-TTT ngày 09/3/2020)
Đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019  (03/03/2020)
Ngày 27/02/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 292/TTCP-VP về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019.
Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:
2-2020-cq-292-1.PDF
Họp sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại  (21/02/2020)
     Ngày 20/2, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ họp lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan về sửa đổi nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (Nghị định 75). Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì cuộc họp.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ  (11/10/2019)
      Ngày 9/10/2019, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 700/QĐ-TTCP về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.
Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:
Thu tuc to cao 2019-TTCP.PDF
Hội nghị toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ  (11/07/2019)
          Ngày 27/6/2019, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì và phát biểu chỉ đạo. Chủ trì tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Duy Hưng.
Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp công dân  (20/05/2019)
        Ngày 06/5, tại trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái chủ trì tiếp công dân để xem xét về một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp thuộc địa bàn thành phố Hà Nội. Tham gia tiếp công dân có ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban tiếp công dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp, đại diện lãnh đạo Cục I, Thanh tra Chính phủ.
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 10/2018  (17/10/2018)
 Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo (viết tắt KN, TC) thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 245 đơn (240KN, 05TC). Kết quả, đã giải quyết 133 đơn (130KN, 03TC) /245 đơn, đạt tỉ lệ 54,28%. Đơn tồn chuyển sang tháng sau 112 đơn (110KN, 02TC), cụ thể:
- Thanh tra tỉnh tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 05KN/07KN, đạt tỷ lệ 71,42%. Đơn tồn chuyển sang tháng sau 02KN. 
- Sở Tài nguyên – Môi trường tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết 01KN/03KN, đạt tỷ lệ 33,33%. Đơn tồn chuyển sang tháng sau 02KN.
- Giám đốc Sở, ngành giải quyết 03KN/04KN, đạt tỷ lệ 75%. Đơn tồn chuyển sang tháng sau 01KN.
- UBND cấp huyện giải quyết 51 đơn (48KN, 03TC)/150 (145KN, 05TC), đạt tỉ lệ 34%. Đơn tồn chuyển sang tháng sau 99 (97KN, 02TC).
- UBND cấp xã giải quyết 73KN/81KN, đạt tỉ lệ 90,12%. Đơn tồn chuyển sang tháng sau 08KN.


                   (Trích báo cáo số 143/BC-TTT ngày 17/10/2018 của Thanh tra tỉnh)
Giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018  (02/10/2018)
            Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 22/2016/QH14 về điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2017; Thanh tra Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố cáo. Hiện nay, Luật Tố cáo đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018.
Toàn văn giới thiệu những điểm mới của Luật Tố cáo 2018 có tại bản đính kèm:
Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo  (27/08/2018)
Ngày 24/8, tại Quảng Ninh, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương và Lãnh đạo Thanh tra, Ban tiếp công dân 32 tỉnh, thành trên cả nước.
Tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)  (05/12/2017)
        Chiều ngày 22/11/2017, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Chính phủ, thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo đã trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Đại biểu Quốc hội và Ủy ban Pháp luật Quốc hội về dự án Luật này.
Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 của Chính phủ  (15/11/2017)
Chiều ngày 7/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 của Chính phủ, TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao. Nội dung này lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp.
Hội nghị lấy ý kiến về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)  (02/10/2017)
            Chiều ngày 26/9, tại TP Nha Trang, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phối hợp với Thanh tra Chính phủ và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến góp ý về Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Sáu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; Lê Xuân Thân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa. 
Họp về triển khai Hệ thống CSDL QG về KN, TC  (20/09/2017)
          Ngày 19/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về triển khai Hệ thống CSDL QG về KN, TC. Dự họp có lãnh đạo TTTT, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị cơ quan TTCP và đại diện liên danh nhà thầu Savis-HPT.
Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng đầu năm 2017  (15/09/2017)
           Trong 9 tháng đầu năm, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính các cấp là 1.167 đơn, giảm 12 đơn so với cùng kỳ năm trước (1.167/1.179 đơn). Kết quả đã giải quyết 1.052/1.167 đơn, đạt tỷ lệ 90,14%. Trong đó: Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết 81/85 đơn, đạt 95,29% (Thanh tra tỉnh tham mưu giải quyết 70/72 đơn, đạt 97,22%; Sở Tài nguyên - Môi trường tham mưu giải quyết 11/13 đơn, đạt 84,61%); Giám đốc Sở, ngành giải quyết 298/302 đơn, đạt 98,67%; Chủ tịch UBND huyện, thành phố giải quyết 383/459 đơn, đạt 83,44%; Chủ tịch UBND xã, phường, giải quyết 282/290 đơn, đạt 97,24%.
             
            (Trích báo cáo số 157/BC-TTT ngày 14/9/2017 của Thanh tra tỉnh)
Họp lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi)  (15/09/2017)
           Ngày 14/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Nguyễn Văn Thanh chủ trì buổi làm việc với thành viên Tổ biên tập lấy ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Tố cáo.