Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thanh tra kinh tế xã hội
Đào tạo về kinh nghiệm của Chính phủ Đức trong công tác thanh tra  (04/07/2017)
Thực hiện Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Tổng Thanh tra Chính phủ, Đoàn công tác bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài theo chương trình Đề án 165- Ban Tổ chức Trung ương do Ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng kiểm toán Nhà nước làm Trưởng đoàn đã tới Đức từ ngày 26/6/2017 để tham dự khoá Đào tạo về kinh nghiệm của Chính phủ Đức trong công tác kiểm toán và thanh tra. Thanh tra Chính phủ cử lãnh đạo các đơn vị: Cục Chống tham nhũng, Vụ 2, Vụ Kế hoạch,Tài chính và Tổng hợp, Vụ Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Thông tin, Viện Khoa học Thanh tra, Báo Thanh tra tham dự. 
Họp về công tác cải cách hành chính  (20/06/2017)
    Ngày 16/6, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã chủ trì cuôc họp bàn giải pháp thúc đẩy công tác cải cách hành chính (CCHC) của TTCP. Tham dự có đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị  và thành viên Tổ CCHC.
Luật Tố cáo: Xác định rõ biện pháp và cơ quan bảo vệ người tố cáo  (08/06/2017)
           Đây là một trong những điều khoản quan trọng được bổ sung trong Luật Tố cáo sửa đổi lần này, được Tổng Thanh tra Phan Văn Sáu trình bày tại Quốc hội, ngày 29/5.
Chỉ thị số 20/CT-TTg năm 2017  (25/05/2017)
          Ngày 17/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
   20.signed (1).pdf
Kế hoạch tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh  (22/05/2017)
Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1869/KH-UBND về việc tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1.Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra của đơn vị, địa phương mình; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương đính kèm Kế hoạch này và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05/7/2017 (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung).

2. Đề nghị Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức tổng kết, đánh giá về tổ chức và hoạt động thanh tra của ngành mình; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương đính kèm Kế hoạch này và gửi về UBND tỉnh trước ngày 05/7/2017 (qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp chung).

KHUB1869.pdf
Kết quả công tác thanh tra hành chính tháng 5/2017  (16/05/2017)

       Tháng 5/2017, toàn ngành triển khai mới 32 cuộc thanh tra, gồm: 02 cuộc thanh tra hành chính; 05 cuộc thanh tra trách nhiệm và 25 cuộc thanh tra chuyên ngành. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực quản lý sử dụng tài chính ngân sách; thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các đơn vị về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, bảo vệ thực vật, nhãn hiệu hàng hoá, xây dựng nhà ở, công trình, hành lang an toàn đường bộ, an toàn giao thông, ...Đến nay, đã kết thúc 25 cuộc (01 cuộc thanh tra hành chính; 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 20 cuộc thanh tra chuyên ngành). Qua thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 74 triệu đồng; hoạt động thanh tra chuyên ngành đối với 399 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 208 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 400 triệu đồng. 
                  (Trích báo cáo số 62/BC-TTT ngày 15/5/2017 của Thanh tra tỉnh)

Giám sát việc công bố kết luận thanh tra tại Thanh tra Chính phủ  (26/04/2017)
         Sáng 25/4, Đoàn Giám sát do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác giám sát việc công khai kết luận thanh tra tại Thanh tra Chính phủ (TTCP). Dự họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan văn Sáu và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Thanh, Ngô Văn Khánh. 
Kết quả thanh tra hành chính quý 1/2017  (17/03/2017)

Quý I/2017, toàn ngành đã tiến hành 63/235 cuộc, đạt tỷ lệ 26,8% chỉ tiêu kế hoạch giao, gồm: 06 cuộc thanh tra hành chính, 48 cuộc thanh tra chuyên ngành, 08 cuộc thanh tra trách nhiệm và 01 cuộc thanh tra lại tại huyện Bác Ái. So với cùng kỳ năm trước giảm 30%, tương đương 27 cuộc (63/90 cuộc), chủ yếu là thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã kết thúc 56 cuộc (48 cuộc thanh tra chuyên ngành, 08 cuộc thanh tra trách nhiệm). Qua thanh tra trách nhiệm đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 02 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiến nghị xử lý hành chính 03 cá nhân.  Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 685 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 441 trường hợp sai phạm, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1.397 triệu đồng (đã thu 848 triệu đồng, đạt 60,7%. Số còn lại do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi).

Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau thanh tra: Thanh tra Tp. PR-TC đã và đang tiến hành 01 cuộc tại Ban quản lý Chợ Tháp Chàm. Dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 03/2017.

công tác thanh tra tháng 2/2017  (08/03/2017)

Tháng 02/2017, toàn ngành triển khai mới 12 cuộc thanh tra, gồm: 01 cuộc thanh tra hành chính; 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 10 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch. Nội dung thanh tra tập trung lĩnh vực chấp hành quy định pháp luật về quản lý bảo vệ rừng; sử dụng đất do Nhà nước giao; an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; hoạt động lễ hội Xuân Đinh Dậu 2017; chấp hành quy định pháp luật về hoạt động tần số, vô tuyến điện, hoạt động khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, quản lý chất lượng nông lâm sản, thủy sản, an toàn vệ sinh thực phẩm,… Đến nay, đã kết thúc 10 cuộc thanh tra chuyên ngành và đang tiếp tục thực hiện 02 cuộc (01 cuộc thanh tra hành chính và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm). Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 147 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 42 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 53 triệu đồng.

Hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu đề tài khoa học cấp cơ sở  (18/10/2016)
Ngày 7/10, Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học học cấp cơ sở “Một số vấn đề về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng” do ThS. Nguyễn Sỹ Giao - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Khoa học Thanh tra làm chủ nhiệm đã tổ chức hội thảo hoàn thiện nội dung nghiên cứu Đề tài. Tham dự hội thảo có đại diện một số cục, vụ, đơn vị của Thanh tra Chính phủ cùng toàn thể cán bộ, viên chức Viện KHTT.
Kết quả công tác thanh tra hành chính tháng 10/2016  (17/10/2016)
Tháng 10/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 35 cuộc thanh tra (06 cuộc thanh tra hành chính, 08 cuộc thanh tra trách nhiệm và 21 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, công tác nội vụ, giao thông – vận tải, chấp hành quy định về cho thuê mặt bằng các cảng cá, quản lý đầu tư xây dựng các dự án, an toàn vệ sinh thực phẩm, quản lý trật tự xây dựng, quản lý thực hiện các đề tài khoa học, hoạt động kinh doanh lưu trú, khách sạn, hóa chất vật liệu nổ công nghiệp, chấp hành quy định pháp luật về dạy nghề, về công bố, gắn dấu hợp quy, gắn nhãn hàng hóa, gắn biểu trưng số hóa truyền hình, kinh doanh thiết bị thu, giải mã truyền hình số, …
Đến nay, đã kết thúc 32 cuộc thanh tra. Qua hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với 391 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 265 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 495 triệu đồng, sai phạm chủ yếu trong lĩnh vực hoạt động giao thông – vận tải.

        (Trích báo cáo số 129/BC-TTT ngày 14/10/2016 của Thanh tra tỉnh)
công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2016  (05/10/2016)
    Toàn ngành tiến hành 353/270 cuộc, đạt 130,74% chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt 152,81% so với cùng kỳ năm trước (Thanh tra tỉnh tiến hành 10/11 cuộc, đạt 90,9% chỉ tiêu kế hoạch năm và đạt 83,33% so với cùng kỳ năm trước). Đến nay, đã kết thúc 332 cuộc. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý và thu hồi 5.733 triệu đồng, 18.939m2 đất (đã xử lý và thu hồi 4.077/5.733 triệu đồng, đạt 71,11%. Số còn lại 1.656 triệu đồng và 18.939m2 đất do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi); kiến nghị xử lý hành chính 08 tập thể, 18 cá nhân. Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị xử lý sau thanh tra, đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc 19 kết luận. Qua đó, thu nộp ngân sách 58,7 triệu đồng, 22.599 m2 đất, xử lý hành chính 02 cá nhân.
                     
                        (Trích Báo cáo số 98/BC-TTT, ngày 14/9/2016 của Thanh tra tỉnh)
Công tác thanh tra hành chính tháng 7/2016  (18/07/2016)
    Tháng 7/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 21 cuộc thanh tra (02 cuộc thanh tra hành chính, 01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 18 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh, kiểm tra tập trung lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính ngân sách; công tác nội vụ, hoạt động công chứng, giao thông – vận tải, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, thuốc bảo vệ thực vật, chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng, an toàn bức xạ và hạt nhân trong sử dụng thiết bị X – quang, kinh doanh đĩa nhạc, phim; hoạt động điện lực, an toàn lao động trong lĩnh vực xây dựng; thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 
    Đến nay, đã kết thúc 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Kết quả, qua thanh, kiểm tra đối với 316 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 175 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 323,85 triệu đồng và kiến nghị thu hồi 124 triệu đồng (lĩnh vực có sai phạm chủ yếu là chấp hành pháp luật trong hoạt động giao thông – vận tải, xây dựng, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, sản xuất giống thủy sản).

          (Trích báo cáo số 75/BC-TTT ngày 14/7/2016 của Thanh tra tỉnh)
Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2016  (13/06/2016)

Toàn ngành tiến hành 201/273 cuộc, đạt 73,62% chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 và đạt 143,57% so với cùng kỳ năm trước (Thanh tra tỉnh tiến hành 08/13 cuộc, đạt 61,53% chỉ tiêu kế hoạch năm và đạt 114,28% so cùng kỳ năm trước). Đến nay, đã kết thúc 173 cuộc. Qua thanh, kiểm tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý và thu hồi 3.442 triệu đồng và 18.939m2 đất (đã xử lý và thu hồi 2.903/3.442 triệu đồng, đạt 84,34%. Số còn lại 539 triệu đồng, 18.939m2 đất  do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 07 tập thể, 07 cá nhân. Ngoài ra, đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc 18 kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra. Qua đó, thực hiện thu nộp ngân sách 58,7 triệu đồng, 22.599 m2 đất và xử lý hành chính 02 cá nhân.

                       (Trích báo cáo số 60/BC-TTT ngày 13/6/2016 của Thanh tra tỉnh)

Kết quả thanh tra hành chính tháng 4/2016  (21/04/2016)
              Tháng 4/2016, toàn ngành tiếp tục triển khai mới 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch (06 cuộc thanh tra hành chính, 05 cuộc thanh tra trách nhiệm và 13 cuộc thanh tra chuyên ngành). Nội dung thanh, kiểm tra tập trung các lĩnh vực: Chấp hành quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; kiểm soát tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông; khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thú y, thuốc bảo vệ thực vật; trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư; hoạt động khai thác khoáng sản; võ thuật – Vovinam; thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Đến nay, đã kết thúc 14 cuộc (01 cuộc thanh tra trách nhiệm và 13 cuộc thanh tra chuyên ngành). Kết quả, qua thanh tra trách nhiệm, Thanh tra huyện Ninh Sơn đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 997 m2; hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 275 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 185 trường hợp sai phạm, xử phạt vi phạm hành chính 334 triệu đồng. 
     
             (Trích Báo cáo số 35/BC-TTT ngày 15/4/2016 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận)
Tóm tắt Công tác thanh tra quý 1-2016  (15/03/2016)
     Quý I/2016, toàn ngành đã tiến hành 90 cuộc (14 cuộc thanh tra hành chính, 71 cuộc thanh tra chuyên ngành và 05 cuộc thanh tra trách nhiệm)/273 cuộc, đạt 33% chỉ tiêu kế hoạch năm và tăng 60,7% so cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã kết thúc 76 cuộc và ban hành 03 kết luận (năm 2015 chuyển sang). Qua kết luận thanh tra hành chính đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi ngân sách nhà nước 112 triệu đồng (do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 05 tập thể, 05 cá nhân.  Hoạt động thanh, kiểm tra chuyên ngành đối với 898 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 468 trường hợp sai phạm, lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 938 triệu đồng (đã thu 828 triệu đồng, đạt 88,27%).
Công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đã thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách 58,7/58,7 triệu đồng, đạt 100%; xử lý kiểm điểm trách nhiệm 02 cá nhân.
             (Trích báo cáo số 21/BC-TTT, ngày 15/3/2016 của Thanh tra tỉnh)
Trích báo cáo công tác thanh tra năm 2015  (10/11/2015)
           Toàn ngành tiến hành 315/251 cuộc, đạt 125% chỉ tiêu kế hoạch và tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã kết thúc 305 cuộc. Qua thanh, kiểm tra phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý và thu hồi 17.352 triện đồng và 137,923 ha đất các loại (đã thu 16.373 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,3%. Số còn lại 979 triệu đồng do mới kết thúc chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 24 tập thể, 75 cá nhân. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 12/10 cuộc đạt 120% chỉ tiêu kế hoạch. Qua thanh, kiểm tra phát hiện sai phạm kiến nghị xử lý và thu hồi 3.341 triệu đồng (đã thu 3.149 triệu đồng, đạt tỷ lệ 94,2%. Số còn lại 192 triệu đồng do mới kết thúc chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 10 tập thể và 01 cá nhân.
             (Trích báo cáo số 333/BC-TTT ngày 10/11/2015 của Thanh tra tỉnh)
Công tác thanh tra kinh tế tháng 10/2015  (16/10/2015)
              Trong tháng, toàn ngành tiến hành 28 cuộc (04 cuộc thanh tra hành chính, 16 cuộc thanh tra chuyên ngành và 08 cuộc thanh tra trách nhiệm). Đã kết thúc và ban hành kết luận 20 cuộc. Qua hoạt động thanh, kiểm tra đã phát hiện 186 trường hợp vi phạm (chủ yếu lĩnh vực nông nghiệp và giao thông vận tải), ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 413 triệu đồng.
                 (Trích báo cáo số 320/BC-TTT ngày 16/10/2015 của Thanh tra tỉnh)
Công tác thanh tra 9 tháng đầu năm 2015  (21/09/2015)
            Toàn ngành tiến hành 231 cuộc (40 cuộc thanh tra hành chính, 162 cuộc thanh tra chuyên ngành và 29 cuộc thanh tra trách nhiệm)/254 cuộc, đạt 91% chỉ tiêu kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước tăng 1,76%. Trong đó, Thanh tra tỉnh tiến hành 12 cuộc (07 cuộc thanh tra hành chính, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm và 01 cuộc kiểm tra xử lý sau thanh tra)/11 cuộc, đạt 109%. Đến nay, đã kết thúc 222 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 10.207 triệu đồng và 137,923 ha đất các loại (đã thu 6.900 triệu đồng, đạt tỷ lệ 67,6%. Số còn lại 3.307 triệu đồng do mới kết thúc thanh tra chờ thu hồi), kiến nghị xử lý hành chính 24 tập thể, 67 cá nhân. 
                Công tác đôn đốc, xử lý sau thanh tra: Toàn ngành đã tích cực tham mưu Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện đẩy mạnh việc đôn đốc, xử lý sau thanh tra. Trong đó, Thanh tra tỉnh đã thành lập 01 đoàn kiểm tra, đôn đốc đối với 07 kết luận thanh tra tại 07 cơ quan, đơn vị đã thu hồi 1.864/2.951 triệu đồng, đạt 63,16%; xử lý hành chính 24 cá nhân liên quan. 

                    ( Trích báo cáo số 308/BC-TTT ngày 14/9/2015 của Thanh tra tỉnh)
TIN MỚI NHẤT
758-CV góp ý  (20/10)
757-CV  (20/10)
706-CV góp ý  (14/10)
708-CV góp ý  (14/10)
714-CV góp ý  (14/10)